पुरूष सूक्त आणि वेद पुष्टकण (Purusa)

पुरुषाचे बलिदान : सर्व वस्तुमात्रांची उत्पत्ति

  • by

3 र्‍या  व 4 थ्या श्लोकानंतर पुरुषसूक्त आपले लक्ष पुरुषाच्या गुणावरून त्याच्या बलिदानावर लावते. श्लोक 6 व 7 ते खालीलप्रमाणे करतात. (संस्कृत लिप्यंतरण आणि पुरुषसूक्तावरील… Read More »पुरुषाचे बलिदान : सर्व वस्तुमात्रांची उत्पत्ति

श्लोक 3 और 4 – पुरुषाचा देहावतार

  • by

पुरुषसूक्त श्लोक 2 पासून पुढे खालील गोष्टी सांगते. (संस्कृत लिप्यंतरण, आणि पुरुषसूक्तावरील माझे विचार जोसेफ पडिनजरेकर यांच्या क्राईस्ट इन द एन्शन्ट वेदाज (पृ. 346. 2007)… Read More »श्लोक 3 और 4 – पुरुषाचा देहावतार

श्लोक 2 – पुरुष अमरत्वाचा स्वामी आहे

  • by

आम्ही पुरुषसूक्ताच्या पहिल्या श्लोकात पाहिले की पुरुष सर्वज्ञानी, सर्वसमर्थ आणि सर्वत्र उपस्थित असल्याचे वर्णन करण्यात आले आहे. त्यानंतर आम्ही हा प्रश्न मांडला की पुरूष येशूसत्संग… Read More »श्लोक 2 – पुरुष अमरत्वाचा स्वामी आहे

पुरुषसुक्तावर विचार करणे – मानवाचे स्तुतीगान

  • by

कदाचित ऋग्वेदातील (किंवा रिग वेद) सर्वात प्रसिद्ध कविता किंवा प्रार्थना ही पुरुषसुक्त (पुरुषसुक्तम्) आहे. हे 10 व्या मंडळांत आणि 90 व्या अध्यायात आढळते. हे विशेष… Read More »पुरुषसुक्तावर विचार करणे – मानवाचे स्तुतीगान