रामायणापेक्षा उत्तम प्रेम महाकाव्य – आपण त्यात असू शकता

जेव्हा कोणी रचलेली सर्व महान महाकाव्ये आणि प्रेमकथांचा आपण विचार करतो तेव्हा रामायण नक्कीच या यादीच्या शीर्षस्थानी येते. या महाकाव्याचे अनेक उदात्त पैलू आहेत :

 • राम आणि सीता यांच्यातील प्रेम,
 • सिंहासनासाठी लढा देण्याऐवजी वनवासाची निवड करण्यात रामाची नम्रता,
 •  रामाचा चांगुलपणा विरुद्ध रावणाची दुष्टता
 • रावणाच्या कैदेत असताना सीतेची शुद्धता,
 • तिला सोडविण्यात रामाचे शौर्य.
रामायणाची अनेक रूपांतरे करण्यात आली आहेत

लांब रस्ता ज्याचा परिणाम वाईटावर चांगल्याचा विजय आहे, त्याच्या नायकाचे चरित्र समोर आणून रामायणास एक शाश्वत महाकाव्य बनविले आहे. म्हणूनच समाज दरवर्षी रामलीला करतात, विशेषतः विजयादशमी (दसेरा, दसरा किंवा दशेन) उत्सवात, बहुतेकदा रामचरितमानस सारख्या रामायणातून निघालेल्या साहित्यावर आधारित.

आपण रामायणाअसू शकत नाही

रामायणाची मुख्य उणीव म्हणजे आपण केवळ नाटक वाचू, ऐकू किंवा पाहू शकतो. काही लोक रामलीलेत भाग घेऊ शकतात, परंतु रामलीला ही खरी कहाणी नाही. अयोध्येच्या राज्यामध्ये आपण राजा दशरथच्या रामायण जगात खरोखर प्रवेश केला असता आणि रामाबरोबर त्याच्या साहसांवर जाऊ शकलो असतो तर किती बरे झाले असते?

ज्या महाकाव्याप्रवेश करण्यासाठी आम्हाला आमंत्रित करण्यात आले आहे

जरी ते आपल्यासाठी उपलब्ध नसले तरी रामायणाच्या पातळीवर आणखी एक महाकाव्य आहे ज्यात आपल्याला प्रवेश करण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे. या महाकाव्याची रामायणात इतकी समानता आहे की हे वास्तविक-जीवन महाकाव्य समजण्यासाठी आपण रामायणाचा साचा म्हणून उपयोग करू शकतो. हे महाकाव्य प्राचीन इब्री वेद घडविते, ज्याला बरेचदा बायबल म्हणून ओळखले जाते. परंतु हे महाकाव्य आपण ज्या जगात जगतो त्यात घडते, ज्यामुळे आम्हाला त्याच्या नाटकात प्रवेश मिळू शकेल. हे आमच्यासाठी कदाचित नवीन असू शकते, परंतु रामायणाच्या भिंगातून नजर टाकून, आपण त्याची कथा आणि त्यामध्ये आपण काय भूमिका घेतो हे समजू शकतो.

इब्री वेद : रामायणासारखे एक प्रेम महाकाव्य

मुख्य म्हणजे रामायण राम आणि सीतेच्या प्रेमाविषयी आहे

जरी अनेक उप-कथानके असली, तरी रामायणातील मुख्य भाग नायक राम आणि नायिका सीता यांची प्रेमकथा आहे. त्याचप्रकारे, जरी इब्री वेदांमध्ये अनेक उप-कथानके असलेले एक मोठे महाकाव्य आहे, तरी बायबलचा मुख्य भाग येशू (नायक) आणि या जगातील लोक जे त्याची वधू बनतात, यांच्यातील प्रेमकथा आहे, जशी सीता रामाची वधू बनली आहे. जशी रामायणात सीतेची महत्वपूर्ण भूमिका होती, तशीच आपल्यालाही बायबलमधील कथेत महत्वाचा वाटा आहे.

प्रारंभ : प्रेम गमावले

पण आपण प्रारंभी सुरुवात करू या. बायबलमध्ये असे म्हटले आहे की, स्वतः पृथ्वीमधून परमेश्वराने मनुष्य घडविला, त्याचप्रमाणे बहुतेक रामायण ग्रंथांमध्ये सीता पृथ्वीमधून वर आली. परमेश्वराने असे केले कारण त्याचे मनुष्यावर प्रेम होते, त्याला त्याच्याशी नाते स्थापन करण्याची इच्छा होती. प्राचीन इब्री वेदांमध्ये लोकांसाठी देव आपल्या इच्छेचे वर्णन कसे करतो हे लक्षात घ्या

तिच्या भूमीत मी तिचे पुष्कळ बीज [a] पेरीन.
    लो-रूमाहावर मी दया करीन.
लो-अम्मीला मी ‘माझे लोक’ म्हणीन.
    मग ते मला, ‘तू माझा परमेश्वर’ मानतील.”

होशेय 2:23

खलनायकाद्वारे नायिका कैदेत

रावणाने सीताचे अपहरण केले आणि तिला रामापासून वेगळे केले

तथापि, देवाने या नात्यासाठी मानवजातीची निर्मिती केली असली तरी, एका खलनायकाने हे नाते नष्ट केले. जसे रावणाने सीतेचे अपहरण केले आणि तिला लंकेच्या राज्यात कैद केले, तसेच देवाचा शत्रू सैतान, ज्याला अनेकदा आसुरासारखे सर्प म्हणून चित्रित केले गेले, त्याने मानवजातीला कैद केले. बायबलमध्ये याच्या नियंत्रणाधीन असलेल्या आपल्या परिस्थितीचे या शब्दांत वर्णन केले आहे.

पूर्वी तुम्ही आपले अपराध आणि पातके यांमुळे आध्यात्मिक रीतीने मेला होता. ज्यामध्ये तुम्ही पूर्वी जगत होता, जगातील दुष्ट मार्गाचे अनुकरण करीत होता, आणि आपल्याला न दिसणारे आध्यात्मिक सामर्थ्य ज्याच्याकडे आहे त्या सताधीशाचे अनुकरण करीत होता. जे देवाच्या आज्ञा पाळीत नाहीत त्यांच्या जीवनामध्ये हाच आत्मा कार्य करीत आहे. एके काळी आम्हीसुद्धा त्यांच्यामध्ये आमच्या मानवी देहाच्या दुष्ट इच्छांचे समाधान करीत होतो आणि आमच्या मानवी मनाच्या दुष्ट वासनांची पूर्तंता करीत होतो. तसेच जगातील इतरांप्रमाणेच आम्ही त्याच्या क्रोधाची मुले झालो होतो.

इफिस 2:1-3

येणाऱ्या संघर्षाचे वर्धन

जेव्हा रावणाने सीतेला आपल्या राज्यात पकडून नेले, तेव्हा रामाने त्याला चेतावणी दिली की तो तिला सोडवील आणि त्याचा नाश करील. त्याच प्रकारे, जेव्हा सैतानाने पाप आणि मृत्यू यांच्यात आपले पतन घडवून आणले, तेव्हा मानवाच्या इतिहासाच्या सुरूवातीस, सैतानाने चेतावणी दिली की, तो स्त्रीच्या वंशाद्वारे त्याचा नाश कसा करेल – हे कोडे म्हणजे या दोघा शत्रूंमध्ये मध्ययुगीन संघर्षाचा केंद्र बनले.

प्राचीन काळात या संततीच्या याद्वारे आगमनाची पुष्टी देवाने केली :

रामायणाने त्याचप्रकारे याद्वारे रावण आणि राम यांच्यातील शेवटच्या शक्तीपरीक्षेचे आयोजन केले :

 • अशक्य गर्भधारण (दशरथाच्या बायका दैवी हस्तक्षेपाशिवाय गर्भधारण करू शकल्या नाहीत),
 • मुलाचा त्याग करणे (दशरथास रामाला जंगलात वनवासासाठी पाठवावे लागले),
 • लोकांची सुटका (राक्षस सुबाहूने जंगलातील मुनिंचा, विशेषकरून विश्वामित्राचा छळ केला, रामाने त्याचा नाश केला)
 • राजघराण्याची स्थापना (राम शेवटी राजा म्हणून राज्य करण्यास सक्षम झाला).

नायक त्याच्या प्रेमाची सुटका करण्यासाठी येतो

शुभवर्तमान येशूला ती संतती म्हणून प्रगट करते जी कुमारिकेद्वारे येईल असे अभिवचन देण्यात आले होते. रावणाने कैद केलेल्या सीतेला वाचवण्यासाठी जसा राम आला, तसा मृत्यू आणि पापाच्या सापळ्यात अडकलेल्यांना वाचवण्यासाठी येशू पृथ्वीवर आला. जरी, रामाप्रमाणेच, तो राजघराण्यातून होता, तरी त्याने स्वेच्छेने आपले विशेषाधिकार आणि सत्ता यांचा त्याग केला. बायबल याचे असे वर्णन करते

ख्रिस्त येशूच्या ठायी जे विचार होते तसेच तुमचेही असू द्या.

जरी तो देवाच्या स्वरुपाचा होता,
    तरी देवासारखे असणे हे संपत्ती राखून ठेवण्यासारखे मानले नाही.
उलट त्याने सर्व काही सोडून दोल,
    आणि त्याने गुलामाचे स्वरुप धारण केले आणि मनुष्याचे रुप धारण केले
व तो आपल्या दिसण्यात मनुष्यासारखा झाला.
    त्याने स्वतःला नम्र केले.
    आणि मरेपर्यंत तो आज्ञाधारक राहिला.
    होय, वधस्तंभावरच्या मरणापर्यंत तो नम्र झाला.

फिलिप्पै. 2:5ब -8

पराभवातून विजय

राम शारिरीक लढाईद्वारे रावणाला पराभूत करतो

या बाबतीत रामायण आणि बायबलमधील महाकाव्य यांच्यात मोठा फरक आहे. रामायणात रामने रावणाला आपल्या बलशक्तीने पराभूत केले. त्याने त्याला युद्धामध्ये ठार केले.

येशूचा विजय वरकरणी दिसणाऱ्यापराभवामुळे झाला

येशूसाठी विजयाचा मार्ग वेगळा होता; हा मार्ग पराभवातून गेला. आधीच भविष्यवाणी केल्यानुसार येशू शारीरिक लढाई जिंकण्याऐवजी शारीरिक मृत्यू मरण पावला. त्याने हे केले कारण आमची कैद ही स्वतः मृत्यूच आहे, म्हणून त्याला मृत्यूला पराभूत करण्याची गरज होती. त्याने मरणातून उठण्याद्वारे असे केले, जे आपण ऐतिहासिकदृष्ट्या परीक्षण करू शकतो. आमच्यासाठी मरणाने, त्याने आमच्या वतीने अक्षरशः स्वतःला दिले. जसे बायबल येशूविषयी सांगते

14 त्याने स्वतःला आमच्यासाठी दिले यासाठी की सर्व दुष्टतेपासून त्याने खंडणी भरून आम्हांस सोडवावे व चांगली कृत्ये करण्यासाठी आवेशी असलेले असे जे केवळ आपले लोक त्यांना स्वतःसाठी शुद्ध

करावे.तीत 2:14

प्रियकराचे आमंत्रण

रामायणात, रावणाचा पराभव केल्यावर राम आणि सीता पुन्हा एकत्र आले. बायबलमधील महाकाव्यात, आता येशूने मृत्यूला पराभूत केले आहे, त्याचप्रमाणे येशू तुम्हाला आणि मला त्याचे बनण्याचे, भक्तीद्वारे उत्तर देण्याचे आमंत्रण देतो ही निवड करणारे त्याची वधू आहेत

25 पतींनो, ज्याप्रमाणे ख्रिस्त मंडळीवर प्रीति करतो, तशी तुम्ही आपल्या पत्नीवर प्रीति करा. त्याने तिच्यासाठी स्वतःला दिले, 26 यासाठी की, त्याने तिला देवाच्या वचनरुपी पाण्याने धुऊन निर्मळ करावे. 27 यासाठी की, तो मंडळीला स्वतःसाठी गौरवी वधू म्हणून सादर करील, तिला कोणताही डाग नसेल. किंवा सुरकुती किंवा कोणत्याही प्रकारची अपूर्णता नसेल तर ती पवित्र व निर्दोष असेल.

इफिसकर 5:25-27

32 हे गुढ सत्य फार महत्त्वाचे आहे आणि मी हे सांगत आहे की ते ख्रिस्त व मंडळीला लागू पडते.

इफिसकर 5:32

सुंदर आणि शुद्ध होण्यासाठी

राम सीतेवर प्रेम करतो कारण ती सुंदर आहे

रामायणात, रामाने सीतेवर प्रेम केले कारण ती सुंदर होती. तिचे चरित्र सुद्धा शुद्ध होते. या जगात बायबलचे महाकाव्य उलगडते, जे शुद्ध नाहीत त्या आम्हासोबत. परंतु येशू अजूनही त्यांच्यावर प्रेम करतो जे त्याच्या पाचारणास उत्तर देतात, ते सुंदर आणि शुद्ध आहेत म्हणून नव्हे तर त्यांना सुंदर आणि शुद्ध बनवण्यासाठी, खालील चारित्र्याने परिपूर्ण.

22 पण आत्मा या गोष्टी निर्माण करतो: प्रीति, आनंद, शांति, सहनशीलता, दयाळूपणा, चांगुलपणा, विश्वास, 23 सौम्यता व आत्मसंयमन. अशा गोष्टीविरुद्ध नियमशास्त्र

नाही.गलती 5:22-23

अग्नीपरीक्षेनंतर

येशू -परीक्षेद्वारे आपल्या वधूस आतून सुंदर बनविण्यासाठी तिच्यावर प्रीती करतो

रावणाच्या पराभवानंतर लगेच सीता आणि राम पुन्हा एकत्र आले असले तरी सीतेच्या पूण्याबद्दल प्रश्न करण्यात आले. रावणाच्या नियंत्रणाखाली असताना काहींनी तिच्यावर अपवित्रतेचा आरोप केला. म्हणून सीतेला तिचे निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी अग्निपरीक्षेतून (अग्नि परीक्षा) जावे लागले.बायबलमधील महाकाव्यात, पाप आणि मृत्यूवर विजय मिळविल्यानंतर, येशू त्याच्या प्रेमिकेसाठी तयारी करण्याकरिता स्वर्गात गेला, जिच्यासाठी तो परत येईल. त्याच्यापासून विभक्त असताना, आपल्यालासुद्धा कसोटींना किंवा परीक्षांना सामोरे जावे लागते ज्याची तुलना बायबलने अग्नीशी आहे; आपली निरागसता सिद्ध करण्यासाठी नव्हे तर त्याच्या शुद्ध प्रेमाला दूषित करणार्या गोष्टीपासून स्वतःला शुद्ध करण्यासाठी. बायबल या कल्पनाचित्रांचा उपयोग करते

आमच्या प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या पित्याची, देवाची स्तुति असो! त्याच्या महान दयेमुळे त्याने आमचा नवा जन्म होऊ दिला, आणि येशूला मेलेल्यातून उठविण्याने जिवंत व नवीन आशा दिली. आणि ज्याचा कधी नाश होत नाही, ज्याच्यावर काही दोष नाही, व जे कधी झिजत नाही असे वतन स्वर्गात आपल्यासाठी राखून ठेवले आहे.

आणि शेवटच्या काळात प्रगट करण्यात येणारे तारण तुम्हाला मिळावे म्हणून विश्वासाच्या द्वारे, देवाच्या सामर्थ्याने तुमचे रक्षण केले आहे. वेगवेगळ्या प्रकारच्या पिडांनी काही काळापर्यंत तुम्ही दु:खी होणे जरी जरुरीचे असले, तरी यामुळे आनंद करीत आहा. नाशवंत सोने शुध्द करण्याकरिता अग्नित टाकले जाते. त्याहून अधिक मौल्यवान अशा तुमच्या विश्वासाची कसोटी व्हावी, आणि येशू ख्रिस्ताच्या परत येण्याच्या वेळी तो खरा ठरावा आणि तुम्हाला स्तुति, गौरव व सन्मान मिळावा याची आवश्यकता आहे.

जरी तुम्ही येशूला पाहिले नाही, तरी तुम्ही त्याच्यावर प्रीति करता. जरी आता तुम्ही त्याच्याकडे पाहू शकत नसला तरी तुम्ही त्याच्यावर विश्वास ठेवता आणि तुम्ही व्यक्त करता येणार नाही, अशा गौरवी आनंदाने भरला आहात. तुमच्या विश्वासाचे ध्येय जे तुमच्या आत्म्याचे तारण ते तुम्हाला प्राप्त होत आहे.

1 पेत्र 1:3-9

एका मोठ्या विवाहासाठी

बायबलमधील महाकाव्याचा अंत विवाहाने होतो

बायबल घोषित करते की येशू पुन्हा त्याच्या प्रेमिकेसाठी परत येईल आणि असे केल्यावर तो तिला त्याची वधू बनवेल. म्हणूनच, सर्व महान महाकाव्यांप्रमाणेच बायबलचा शेवट विवाहाने होतो. येशूने जी किंमत दिली तिने या लग्नाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ते लग्न लाक्षणिक नसून वास्तविक आहे, आणि त्याचे लग्नाचे आमंत्रण स्वीकारणार्यांस तो ‘ख्रिस्ताची वधू’ म्हणतो. जसे म्हटले आहे  :

आपण उल्हास करु व आनंदात राहू!
    आणि त्याचे गौरव करु
कारण कोकऱ्याचे लग्न जवळ आले आहे.
    आणि त्याच्या वधूने स्वतःला नटवून तयार केले आ

हेप्रकटीकरण 19:7

जे येशूच्या मुक्ततेचा प्रस्ताव स्वीकार करतात ते त्याची ‘वधू’ ठरतात. ह्या स्वर्गीय लग्नाचा तो आपल्या सर्वांना प्रस्ताव देतो. आपण आणि मी त्याच्या लग्नात यावे या आमंत्रणासह बायबलचा शेवट होतो.

17 आत्मा आणि नवरी असे म्हणतात की, “ये!” आणि जो कोणी हे ऐकतो, तो असे म्हणो की, “ये!” आणि जो तहानेला आहे, तो येवो, ज्या कोणाला पाहिजे, तो फुकट दिले जाणारे जीवनी पाणी घेवो

.प्रकटीकरण 22:17

महाकाव्यात प्रवेश करा : प्रतिसाद देऊन

येशूमध्ये आपल्याला देण्यात आलेले नाते समजण्यासाठी रामायणातील सीता आणि राम यांच्यातील नात्याचा भिग म्हणून उपयोग केला गेला आहे. हे आपल्यावर प्रेम करणाऱ्या देवाचे स्वर्गीय प्रणय आहे. जो कोणी त्याच्या लग्नाचा प्रस्ताव स्वीकार करील त्याच्याशी तो त्याची वधू म्हणून लग्न करेल. कोणत्याही विवाहाच्या प्रस्तावासारखे हा प्रस्ताव स्वीकारायचा की नाही, याविषयी आपली सक्रिय भूमिका असते. हा प्रस्ताव स्वीकारताना आपण त्या चिरंतन महाकाव्यामध्ये प्रवेश कराल जे रामायण महाकाव्याच्या भव्यतेपेक्षा श्रेष्ठ आहे.

येशूचे पुनरुत्थान: मिथक की इतिहास?

पुराण, रामायण, आणि महाभारत या ग्रंथांत असे वर्णन आहे की आठ चिरंजीवी लोक युगाच्या समाप्तीपर्यंत जिवंत राहतील अशी ख्याती आहे. जर या पुराणकथा ऐतिहासिक आहेत तर हे चिरंजीवी आज पृथ्वीवर जगत आहेत, आणि हजारों वर्षे जगत राहतील.

हे चिरंजीवी आहेत:

 • त्रेता युगाच्या शेवटी जन्मलेल्या महाभारताची रचना करणारे वेद व्यास.
 • रामायणात वर्णन केल्याप्रमाणे ब्रह्मचारींपैकी एक हनुमानाने रामाची सेवा केली.
 • परशुराम, याजक-योद्धा आणि विष्णूचा सहावा अवतार, सर्व युद्धात कुशल.
 • रामला शरण गेलेला रावणाचा भाऊ विभीषण. रावणाला मारल्यानंतर रामाने विभीषणास लंकेचा राजा म्हणून मुकुट घातला त्याला दीर्घायुष्याचा वर मिळाला होता की तो महायुगाच्या शेवटापर्यंत जिवंत राहील.
 • कुरुक्षेत्र युद्धात एकट्याने वाचलेले अश्वत्थामा, आणि कृपा अजूनही जिवंत आहेत. अश्वत्थामाने काही लोकांना बेकायदेशीरपणे मारले म्हणून कृष्णाने त्याला पृथ्वीवर भटकण्याचा व असाध्य फोडांनी त्याचे शरीर झाकलेले असेल असा शाप दिला.
 • महाबली, (राजा बाली चक्रवर्ती) केरळच्या आसपास कुठेतरी राक्षस-राजा होता. तो इतका शक्तिशाली होता की देवांना त्याची भिती वाटत असे. तर विष्णूचा ठेंगणा अवतार वामनाने त्यालाफसवून त्याला पाताळात पाठविले.
 • महाभारतात राजकुमारांचा गुरु कृपा हा कुरुक्षेत्र युद्धात वाचलेल्या तीन कौरवांपैकी एक होता. असा अद्भुत गुरू असल्याने कृष्णाने त्यांना अमरत्व दिले आणि तो आजही जिवंत आहे.
 • महाभारतात उल्लेखिलेला मार्कंडेय हा एक प्राचीन ऋषी आहे, ज्याला शिवाने त्याच्यावरील भक्तीमुळे अमरत्वाचा वर दिलाण्

चिरंजीव ऐतिहासिक आहेत?

प्रेरणादाक म्हणून जरी त्यांचा आदर केला जात असला तरीही इतिहासामध्ये चिरंजीवांची स्वीकृती असमर्थित आहे. कोणत्याही इतिहासकाराने त्यांच्याबरोबर प्रत्यक्षदर्शी भेट घेतल्याचे नोंदविले नाही. पौराणिक कथांमध्ये उल्लेखिलेली कोणतीही ठिकाणे भौगोलिकदृष्ट्या आढळलेली नाहीत. महाभारत, रामायण आणि पुराणांसारखे लेखी स्रोत ऐतिहासिकदृष्ट्या सत्यापित करणे अवघड आहेत. उदाहरणार्थ, विद्वानांचे मूल्यांकन आहे की रामायण इ.स.पू. 5 व्या शतकात लिहिले गेले होते. परंतु मांडणी 870000 वर्षांपूर्वीच्या त्रेता युगात आहे, जो या घटनांस क्वचितच प्रत्यक्षदर्शी स्त्रोत ठरवितो. त्याचप्रमाणे महाभारतही ई. स. पू. 3 रे शतक आणि ईस्वी 3 रे शतक या दरम्यान रचले गेले होते, पण त्यात शक्यतः ई. स. पू. 8-9 व्या शतकातील घटनांचे वर्णन आहे. लेखकांनी वर्णन केलेल्या घटना त्यांनी पाहिल्या नव्हत्या कारण त्या शेकडो वर्षांपूर्वी घडल्या होत्या.

येशूच्या पुनरुत्थानाची ऐतिहासिकदृष्ट्या तपासणी केली गेली.

येशूच्या पुनरुत्थानाच्या आणि नवीन जीवनाच्या बायबलच्या दाव्याबद्दल काय? येशूचे पुनरुत्थान हे चिरंजीवींप्रमाणे पौराणिक आहे की ते ऐतिहासिक आहे?

याचा थेट परिणाम आपल्यावर होत असल्याने याची तपासणी करण्यासारखे आहे. आपण कितीही पैसा, शिक्षण, आरोग्य आणि इतर उद्दिष्टे साध्य केली तरी आपण मरणार आहोत. जर येशूने मृत्यूला पराभूत केले असेल तर आपल्याला जवळ असलेल्या मृत्यूस तोंड देत असतांना हे आशा देते. त्याच्या पुनरुत्थानाचे समर्थन करणारी काही ऐतिहासिक माहिती येथे आपण पाहतो.

येशूची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

येशू अस्तित्वात होता आणि इतिहासाच्या मार्गात बदल घडवून आणणारा सार्वजनिक मृत्यू मरण पावला हे निश्चित आहे. जगीक इतिहासामध्ये येशूविषयी आणि त्याच्या दिवसातील जगावरील त्याच्या प्रभावाचे अनेक उल्लेख नोंदवले गेले आहेत. त्यापैकी दोन पाहू या.

टॅसिटस

रोमन सम्राट नीरोने 1 ल्या शतकातील ख्रिस्ती लोकांना (ईस्वी सन 65 मध्ये) कसे मारले याची नोंद करीत असतांना रोमन राज्यपाल-इतिहासकार टॅसिटस याने येशूचा एक उल्लेखनीय संदर्भ लिहिला. टॅसिटसने जे लिहिले ते येथे आहे.

‘सामान्यतः ख्रिस्ती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लोकांस ‘नीरोने अतोनात यातनांसह शिक्षा दिली, ज्यांचा त्यांच्या विशाल संख्येमुळे द्वेष केला जात असे. या नावाचा संस्थापक ख्रिस्त याचा टाइबेरियसच्या कारकिर्दीतील यहूदियाचा राज्यपाल पंतय पिलात याने वध केला; परंतु काही काळासाठी दडपलेली धोकादायक अंधश्रद्धा पुन्हा केवळ यहूदियात नव्हे, जेथे हा उपद्रव उद्भवला होता, तर रोमच्या नगरातही पसरली.’टॅसिटस.

बखर 15. 44. 112 ईस्वी सन्

टॅसिटस या गोष्टींची पुष्टी करतो:

1. येशू अस्तित्वात होता,

2. पंतय पिलाताने त्याला मरणदंड दिला

3. यहूदिया/यरूशलेम

4. सन 65 पर्यंत येशूवरील विश्वास इतक्या प्रबळतेने भूमध्यक्षेत्र ओलांडून रोमपर्यंत पसरला होता की रोमचा सम्राट नीरो याला वाटले की त्याला त्याचा नायनाट करावा लागेल.

हे लक्षात घ्या की टॅसिटस या चळवळीचा विचार प्रतिकूल साक्षीदार म्हणून करीत असल्याने असे बोलत आहे कारण त्याला येशूने सुरू केलेली चळवळ ‘दुष्ट अंधश्रद्धा’ वाटते. तो याला विरोध करतो, पण त्याचे ऐतिहासिकत्व नाकारत नाही.

जोसेफस

पहिल्या शतकातील यहूदी लष्करी नेता/इतिहासकार जोसेफस याने पहिल्या शतकात लेखन केले व यहूदी इतिहासाच्या सुरुवातीपासूनच त्याच्या काळापर्यंत सारांश दिला. असे करीत असतांना त्याने येशूची वेळ आणि कारकीर्द याविषयी खालील शब्दांत मांडले:

‘यावेळी एक बुद्धिमान इसम होता…येशू…चांगले आणि…सद्गुणी. आणि यहूदी तसेच इतर देशातील अनेक लोक येशूचे शिष्य झाले. पिलाताने त्याला वधस्तंभावर खिळून मारण्याची शिक्षा दिली. आणि जे त्याचे शिष्य झाले होते त्यांनी त्याचे शिष्यत्व सोडले नाही. त्यांनी सांगितले की त्याच्या वधस्तंभारोहणाच्या तीन दिवसानंतर त्याने त्यांस दर्शन दिले आणि हे की तो जिवंत होता.

जोसेफस. 90 .. पुरातन वस्तू 18.33

जोसेफस याची पुष्टी करतो की:

1. येशू अस्तित्वात होता,

2. तो एक धार्मिक शिक्षक होता,

3. त्याच्या शिष्यांनी जाहीरपणे येशूच्या पुनरुत्थानाची घोषणा केली.

या ऐतिहासिक झलकांवरून हे दिसून येते की ख्रिस्ताचा मृत्यू ही एक सुप्रसिद्ध घटना होती आणि त्याच्या शिष्यांनी त्याच्या पुनरुत्थानाचा मुद्दा ग्रीक-रोमन जगावर ठसवून टाकला.

जोसेफसआणिटॅसिटसयांनीपुष्टीकेलीकीयेशूचीचळवळयहूदियातसुरुझालीहोतीपणलवकरचरोममध्येपसरली

बायबलमधील ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

इतिहासकार लूक पुढे समजावितो की प्राचीन जगामध्ये हा विश्वास कसा वाढला. बायबलच्या प्रेषितांच्या कृत्यांच्या पुस्तकातील त्याचा उतारा येथे आहे:

त्र व योहान लोकांशी बोलत असताना, काही लोक त्यांच्याकडे आले. त्यातील काही यहूदी याजक, मंदिराचे रक्षण करणाऱ्या शिपायांचा कप्तान व काही सदूकी लोक होते.
2 ते चिडले होते. कारण दोन प्रेषित लोकांना शिकवीत होते. पेत्र व योहान लोकांना शिकवीत होते की, येशूच्या सामर्थ्याने मेलेली माणसे पुन्हा उठतील.
3 यहूदी पुढाऱ्यानी व नियमास्त्र शिक्षकांनी पेत्र व योहानाला धरले व तुरुंगात टाकले. अगोदरच रात्र झाली होती, म्हणून त्यांनी पेत्र व योहान यांना दुसऱ्या दिवसापर्यंत तुरुंगात ठेवले.
4 परंतु पेत्र व योहान यांचा संदेश ऐकणाऱ्या पुष्कळ लोकांनी, त्यांनी सांगितलेल्या गोष्टींवर विश्वास ठेवला. विश्वासणाऱ्यांच्या गटामध्ये सुमारे पाच हजार लोक होते.
5 दुसऱ्या दिवशी यहूदी लोकांचे पुढारी, वडीलजन, व नियमशास्त्र शिकविणारे शिक्षक यरुशलेममध्ये एकत्र जमले.
6 हन्ना (प्रमख याजक), केफा, योहान आणि अलेक्यांद्र हे तेथे होते. तसेच प्रमुख याजकाच्या घरातील प्रत्येक जण हजर होता.
7 त्यांनी पेत्र व योहान यांना सर्वांसमोर उभे राहण्यास सांगितले, यहूदी पुढाऱ्यांनी पुष्कळ वेळ त्यांना विचारले. “या लंगड्या माणसाला तुम्ही कसे बरे केले? कोणत्या शक्तीचा उपयोग तुम्ही केला? कोणाच्या अधिकाराने हे तुम्ही केले?”
8 मग पेत्र पवित्र आत्म्याने भरला गेला. तो त्यांना म्हणाला, “अहो पुढाऱ्यांनो आणि वडीलधारी लोकांनो;
9 या लंगड्या माणासाच्या बाबतीत जी चांगली गोष्ट झाली त्याबद्दल तुम्ही आम्हांला प्रश्न विचारीत आहात काय? तुम्ही आम्हांला विचारीत आहात का की याला कोणी बरे केले?
10 तुम्ही सर्वांनी आणि यहूदी लोकांनी समजून घ्यावे अशी आमची इच्छा आहे, ती ही की, नासरेथच्या येशू ख्रिस्ताच्या सामर्थ्याने हा मनुष्य बरा झाला! तुम्ही येशूला वधस्तंभावर खिळले. देवाने त्याला मरणातून उठविले. हा मनुष्य लंगडा होता, पण आता तो चांगला झाला आहे. आणि येशूच्या सामर्थ्यामुळे तुमच्यासमोर उभा राहू शकत आहे!
11 ‘तुम्ही बांधणारांनी जो दगड नापसंत केला, जो पुढे कोनशिल झाला तोच हा येशू होय.’
12 येशू हा एकमेव आहे जो लोकांना तारु शकेल. त्याचे नाव हेच सामर्थ्य फक्त जगामध्ये आहे जे लोकांना तारण्यासाठी दिले आहे, आमचे तारण येशूद्वारे झालेच पाहिजे!”
13 यहूदी लोकांना समजले की, पेत्र व योहान यांचे खास प्रशिक्षण किंवा शिक्षण झालेले नाही. पण पुढाऱ्यांनी हे सुद्धा पाहिले की, पेत्र व योहान बोलायला घाबरत नव्हते. म्हणून पुढारी आश्चर्यचकित झाले. मग त्यांना उमगले की, पेत्र व योहान येशूबरोबर होते.
14 त्यांनी पाहिले की, तो लंगडा मनुष्य तेथे दोन प्रेषितांसह उभा आहे. त्यांनी पाहिले की, तो मनुष्य बरा झालेला आहे. म्हणून ते प्रेषितांविरुद्ध काही बोलू शकत नव्हते.
15 यहूदी पुढारी त्यांना म्हणाले की, त्यांनी सभा सोडून जावे. मग पुढारी काय करायला हवे याविषयी एकमेकांमध्ये विचारविनिमय करु लागले.
16 ते म्हणाले, “या मनुष्यांचे आपण काय करावे? यरुशलेममधील प्रत्येक व्यक्ति हे जाणतो की, त्यांनी एक महान चमत्कार केला आहे, हे स्पष्ट आहे. आपण असे म्हणू शकत नाही की ते खरे नाही.
17 परंतु आपण त्यांना त्या माणसाविषेयी (येशूविषयी) सांगण्यास (प्रतिबंध करु) घाबरुन सोडू. मग ही समस्या लोकांमध्ये पसरणार नाही.”

प्रेषितांचीकृत्ये 4:1-17 ईस्वीसन 63

अधिकाऱ्याचा आणखी विरोध

17 प्रमुख याजक आणि त्याचे सर्व मित्र (सदूकी नावाचा एक गट) यांना फार हेवा वाट लागला.
18 त्यांनी प्रेषितांना धरले आणि तुरुंगात टाकले.
19 पण रात्रीच्या वेळी देवाच्या दूताने तुरुंगाचा दरवाजा उघडला. देवदूताने प्रेषितांना बाहेर आणले आणि म्हणाला,
20 “जा आणि मंदिरात उभे राहा. येशू रिव्रस्तामधील जे नवीन जीवन आहे त्याविषयी लोकांना सांगा.”
21 जेव्हा प्रेषितांनी हे ऐकले, त्यांनी ती आज्ञा पाळली आणि मंदिरात गेले. ती पहाटेची वेळ होती, आणि तेथे लोकांना शिक्षण देऊ लागले, प्रमुख याजक व त्याचे मित्र सभास्थानात आले. त्यांनी यहूदी पुढाऱ्यांची सभा आणि सर्व वडीलजन, जे यहूदी लोकांचे नेते होते यांची एकत्र सभा बोलाविली. मग प्रेषितांना तेथे घेऊन येण्यासाठी काही जणांना तुरुंगात पाठविले.
22 जेव्हा शिपाई तुरुंगामध्ये त्यांना पाहावयास गेले, तेव्हा त्यांना आतमध्ये प्रेषित आढळले नाहीत. म्हणून त्यांनी परत जाऊन यहूदी पुढाऱ्यांना त्याविषयी सांगितले.
23 शिपाई म्हणाले, “तुरुंगाची दारे बंद केलेली व त्यांसा कुलुप लावलेले होते. तसेच पहारेकरीही दारावर पहारा देत आहेत. परंतु आम्ही जेव्हा दार उघडले, तेव्हा आतमध्ये कोणीच आढळले नाही!”
24 मंदिराच्या पहारेकऱ्यांच्या सरदाराने आणि प्रमुख याजकाने हे शब्द ऐकले. ते गोंधळात पडले, व यानंतर काय होईल याबद्दल बुचकळ्यात पडले.
25 नंतर कोणी एक आला आणि म्हणाला, “ज्या लोकांना तुम्ही तुरुंगात टाकले ते तर मंदिरात उभे राहून लोकांना शिक्षण देत आहेत!”
26 तेव्हा कप्तान व त्याचे लोक बाहेर गेले व प्रेषितांना पुन्हा घेऊन आले. त्यावेळी त्यांनी बळाचा वापर केला नाही, कारण त्यांना लोकांचे भय वाटले व असे वाटले की लोक कदाचित त्यांना दगडमार करतील.
27 त्यांनी प्रेषितांना आणून सभेपुढे उभे केले. प्रमुख याजकाने प्रेषितांना प्रश्न विचारले.
28 तो म्हणाला, “आम्ही तुम्हांला (येशू) या मनुष्याच्या नावाने शिक्षण देऊ नका म्हणून ताकीद दिली होती. आणि तरीही तुम्ही तुमच्या शिकवणुकीचा प्रसार सर्व यरुशलेमभर केलात. आणि या मनुष्याच्या (येशूच्या) मरणाचा दोष आमच्यावर ठेवण्यासाठी तुम्ही प्रयत्न करीत आहात.”
29 पेत्र व इतर प्रेषितांनी उत्तर दिले, “आम्हांला देवाची आज्ञा पाळलीच पाहिजे, तुमची नाही!
30 तुम्ही येशूला मारले. तुम्ही त्याला वधस्तंभावर खिळले. परंतु त्याच देवाने, जो आमच्या वाडवडिलांचा (पूर्वजांचा) देव होता, त्याने येशूला मरणातून उठविले!
31 देवाने त्याला उठविले व आपल्या उजवीकडे बसाविले. देवाने येशूला राजपुत्र व उद्धारकर्ता म्हणून उजवीकडे बसविले. देवाने हे यासाठी केले की, यहूदी लोकांनी त्यांची ह्रदये व जीविते बदलावीत. ह्या गोष्टी घडताना आम्ही पाहिल्या.
32 पवित्र आत्मासुद्धा हे खरे आहे हे दर्शवितो. जे लोक देवाची आज्ञा पाळतात त्या सर्वांना त्याने पवित्र आत्मा दिलेला आहे.”
33 जेव्हा यहूदी सभेच्या पुढाऱ्यांनी हे शब्द ऐकले, तेव्हा ते खूप रागावले. त्यांनी प्रेषितांना जिवे मारण्यासंबधी विचार सुरु केला.
34 सभेमध्ये गमलीएल नावाचा एक परुशी उभा राहिला. नियमशास्त्राचा तो शिक्षक होता. आणि सर्व लोक त्याला मान देत असत, त्याने लोकांना सांगितले की, काही वेळासाठी प्रेषितांना बाहेर पाठवा.
35 नंतर तो त्यांना म्हणाला, “इस्राएलच्या लोकांनो, या लोकांना जे काही करण्याचा विचार तुम्ही करीत आहात त्याबद्दल सावधगिरी बाळगा.
36 काही काळापूर्वी थुदासचा जन्म झाला. आपण कोणी थोर असल्याचा दावा त्याने केला. सुमारे चारशे जण त्याला जाऊन मिळाले, पण त्याला ठार मारण्यात आले त्याचवेळी त्याचे अनुयायीही पांगले, ते काहीच करु शकले नाहीत.
37 नंतर, गालीलातून यहूदा नावाचा माणूस आला. ती वेळ जनगणनेची होती. त्यानेही काही अनुयायांचे नेतृत्व केले. त्यालासुद्धा मारण्यात आले. व त्याचे सर्व अनुयायी पांगले व पळून गेले.
38 म्हणून आता मी तुम्हांला सांगतो: या लोकांपासून दूर राहा. त्यांना एकटे सोडा. जर त्यांच्या योजना मनुष्यांच्या असतील तर ते अपयशी ठरतील.
39 पण जर हे देवापासून असतील तर तुम्ही त्यांना रोखू शकणार नाही. उलट तुम्ही देवाविरुद्ध लढत आहात असे होईल!”यहूदी लोकांनी गमलीएलचा सल्ला मानला.
40 त्यांनी पेषितांना पुन्हा बोलाविले, त्यांना फटके मारले. आणि येशूच्या नावाने पुन्हा त्यांनी काही बोलू नये असा आदेश दिला. आणि त्यांनी प्रेषितांना सोडून दिले.
41 प्रेषित सभा सोडून गेले. येशूच्या नावासाठी आपण निंदानालस्ती सहन करण्याच्या योग्यतेचे ठरलो यामुळे ते आंनदी झाले.

प्रेषितांचीकृत्ये 5:17-41

हा नवीन विश्वास रोखण्यासाठी यहूदी नेते कोणत्या सीमेपर्यंत गेले ते पहा. हे प्रारंभिक वादविवाद यरूशलेमात झाले, त्याच शहरात, जेथे काही आठवड्यांपूर्वीच त्यांनी येशूला जाहीरपणे मारले होते.

या ऐतिहासिक माहितीवरून आपण पऱ्यायांचे मूल्यमापन करून पुनरुत्थानाचे परीक्षण करू शकतो, काय अर्थ प्राप्त होतो ते पाहून तपासू शकतो.

येशूचे शरीर आणि थडगे

मृत ख्रिस्ताच्या थडग्याविषयी दोनच पर्याय अस्तित्वात आहेत. एकतर त्या ईस्टर रविवारी सकाळी थडगे रिकामे होते किंवा त्यात त्याचा मृतदेह आहे. इतर कोणतेही पर्याय नाहीत.

पुनरुत्थानास विरोध असलेल्या यहूदी नेत्यांनी संदेशास एखाद्या देहाद्वारे त्याचे खंडन केले नाही

थडगे जेथे येशूचा मृतदेह होता मंदिरापासून दूर नव्हते जेथे येशूचे शिष्य गर्दीत ओरडत होते की तो मेलेल्यातून उठला आहे. यहूदी नेत्यांना थडग्यात मृतदेह दाखवून त्यांच्या पुनरुत्थानाच्या संदेशास असत्य ठरविणे सोपे झाले असते. इतिहास दर्शवितो की पुनरुत्थानाचा संदेश (जो थडग्यात अजूनही  शरीर आहे असे म्हणून सिद्ध केलेला नाही) स्वतः थडग्याजवळ सुरू झाला जिथे पुरावा प्रत्येकासाठी उपलब्ध होता. यहूदी नेत्यांनी मृतदेह दाखवून त्यांच्या संदेशाचे खंडन केले नाही कारण दाखविण्यासाठी थडग्यात शरीर नव्हते.

यरूशलेमेमध्ये पुनरुत्थानाच्या संदेशावर हजारो लोकांनी विश्वास केला

यावेळी यरूशलेमेमध्ये येशूच्या शारीरिक पुनरुत्थानावर विश्वास ठेवण्यासाठी हजारो लोकांनी तारण प्राप्त केले. जर आपण पेत्राचे व्याख्यान ऐकणाऱ्यापैकी  एक असता, आणि असा विचार केला असता की, त्याचा संदेश खरा आहे काय, तर आपण किमान जेवणाची सुट्टी घेऊन थडग्याजवळ जाऊन तेथे मृतदेह आहे काय याचा शोध घेतला नसता काय? येशूचा मृतदेह थडग्यात असता तर कोणीही प्रेषितांच्या संदेशावर विश्वास ठेवला नसता. परंतु यरूशलेमापासून सुरूवात करून त्यांनी हजारो अनुयायी मिळविल्याची इतिहासाची नोंद आहे. यरूशलेमात त्याचे शरीर असतांना हे अशक्य झाले असते. येशूचे शरीर थडग्यात असते तर हास्यप्रद ठरले असते. ह्याला काही अर्थ नाही.

गूगल मॅप यरूशलेम ले-आऊट. येशूच्या थडग्यासाठी (शरीरासाठी सुद्धा नाही) संभाव्य दोन जागा यरूशलेमच्या मंदिरापासून फारशी दूर नाहीत जिथे अधिकार््यांनी प्रेषितांचा संदेश थांबवण्याचा प्रयत्न केला

शिष्यांनी शरीर चोरून नेले का?

तर शरीरावर काय झाले? सर्वात गंभीर स्पष्टीकरण असे आहे की शिष्यांनी कबरेतूून शरीर चोरून नेले, ते कोठेतरी लपवले आणि त्यानंतर ते इतरांना दिशाभूल करण्यास सक्षम झाले.

असे समजा की त्यांनी हे यशस्वीरित्या केले आणि नंतर त्यांनी त्यांच्या फसवेगिरीवर आधारित धार्मिक श्रद्धा सुरू केली. पण प्रेषितांची कृत्ये आणि जोसेफस या दोहोंच्या वर्णनाकडे नजर टाकल्यास लक्षात येते की हा वाद होता “प्रेषित लोकांना शिक्षण देऊन, येशूच्या द्वारे मेलेल्यांतून पुन्हा उठणे आहे असे प्रसिद्धपणे सांगत होते.”

हाच विषय त्यांच्या लेखनात सर्वत्र आहे. दुसरा प्रेषित पौल ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानाचे महत्त्व कसे देतो यावर लक्ष द्या :

3 कारण मलासुद्धा पहिल्यांदा जे मिळाले ते मी तुमच्या स्वाधीन केले: ते हे की ख्रिस्त आमच्या पापांसाठी मरण पावला, हे जे वचनात लिहिले आहे.
4 व त्याला पुरण्यात आले. व तिसऱ्या दिवशी त्याला उठविण्यात आले.
5 व तो पेत्राला दिसला, नंतर बारा प्रेषितांना,
6 नंतर तो एकाच वेळी पाचशे हून अधिक बांधवांना दिसला. त्यांच्यापैकी बहुसंख्य अजूनही जिवंत आहेत, तर काही मेले आहेत.
7 नंतर तो याकोबाला दिसला, मग पुन्हा तो सर्व प्रेषितांना दिसला.
8 आणि शेवटी मी जो अवेळी जन्मलो, त्या मलासुद्धा तो दिसला.
9 कारण प्रेषितांमध्ये मी कनिष्ठ आहे, मी प्रेषित म्हणून घेण्याच्यासुद्धा योग्यतेचा नाही, कारण देवाच्या मंडळीचा मी छळ केला.
10 पण देवाच्या दयेने मी जो आहे तो मी (प्रेषित) आहे. आणि त्याची माझ्यावरची कृपा व्यर्थ गेली नाही, उलट त्या सर्वांपेक्षा अधिक काम मी केले आहे, करणारा मी नव्हतो, तर देवाची दया जी माझ्याबरोबर होती, ती करीत होती.
11 म्हणून, जरी मी तुम्हांला उपदेश केला किंवा त्यांनी उपदेश केला, तरी आम्ही सर्व हाच उपदेश करु, आणि तुम्ही यावरच विश्वास ठेवला.
12 पण जर आम्ही ख्रिस्त मेलेल्यांतून उठविला गेला आहे अशी सुवार्ता गाजवितो, तर मृतांचे पुनरुत्थान नाही असे तुमच्यातील काहीजण म्हणतात हे कसे?
13 जर मृतांचे पुनरुत्थान नाही, तर ख्रिस्त मरणातून उठविला गेला नाही,
14 आणि जर ख्रिस्त मरणातून उठविला गेला नाही तर आमचा संदेश व्यर्थ आहे आणि तुमचा विश्वासही व्यर्थ आहे.
15 आणि आम्हीसुद्धा देवाविषयीचे खोटे साक्षीदार ठरु कारण आम्ही देवासमोर शपथपूर्वक साक्ष दिली आहे की, ख्रिस्ताला मेलेल्यांतून त्याने उठविले, पण जसे ते म्हणतात त्याप्रमाणे जर देवाने ख्रिस्ताला उठविले नाही, तर मेलेले मरणातून उठविले जात नाहीत.
16 आणि जर मृतांना उठविले जात नाही, तर ख्रिस्ताला मरणातून उठविण्यात आले नाही.
17 आणि जर ख्रिस्त मरणातून उठविला गेला नाही, तर तुमचा विश्वास व्यर्थ आहे; तुम्ही अजूनसुद्धा पापातच आहात;
18 होय, आणि जे ख्रिस्तात मेलेले आहेत, त्यांचा नाश झाला आहे.
19 जर ख्रिस्तावर असलेली आमची आशा ही, फक्त या पृथ्वीवरील जीवनासाठीच असली, तर सर्व मनुष्यात आम्ही दयनीय असे आहोत.

1 करिंथ15:3-19 इ.स. 57

30 आम्हीसुद्धा प्रत्येक घटकेला धोक्याला का तोंड देतो?
31 बंधूजनहो, मी शपथपूर्वक सांगतो की, ख्रिस्त येशूमध्ये माझा तुमच्याविषयी अभिमान आहे, मी दररोज मरतो
32 इफिसात मी रानटी प्राण्याबरोबर लढलो, तर मी काय मिळविले? जर मेलेले उठविले जात नाहीत तर “आपण खाऊ पिऊ, कारण आपण उद्या मरुन जाऊ!”

1 करिंथ15:30-32

जे खोटे आहे असे आपणास माहीत आहे त्यासाठी कोणी का मरेल?

स्पष्टपणे, शिष्यांनी ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानास त्यांच्या संदेशाच्या केन्द्रस्थानी  ठेवले. हे खरोखर खोटे होते असे समजाकी या शिष्यांनी त्यांच्या संदेशातील प्रतिपुराव्यांनी त्यांचे असत्य उघडीस आणू नये म्हणून खरोखरच येशूचे शरीर चोरी केले होते. त्यानंतर त्यांनी जगाला यशस्वीरित्या मूर्ख बनविले असेल, परंतु जे ते स्वतः उपदेश करीत होते, लिहित होते आणि जबरदस्त उलथापालथ करतात ते खोटे आहे हे त्यांना स्वतःला माहीत असते. तरीही त्यांनी या मोहिमेसाठी त्यांचे जीवन (अक्षरशः) दिले. ते हे का करतीलजर त्यांना हे माहित होते की ते खोटे आहे?

लोक काही कारणास्तव आपला प्राण देतात कारण ज्या कारणास्तव ते लढा देतात त्या कारणावर त्यांचा विश्वास असतो किंवा कारण त्यांना त्या कारणापासून काही फायद्याची अपेक्षा असते. जर शिष्यांनी शरीर चोरले असते आणि ते लपवून ठेवले असते तर पुनरुत्थान खरे नाही हे सर्व लोकांना समजले नसते. त्यांच्या संदेशाचा प्रसार करण्यासाठी शिष्यांनी काय किंमत दिली हे त्यांच्या स्वतःच्या शब्दांमधून विचार करा. स्वतःस विचारा की जे खोटे आहे असे आपण जाणता त्यासाठी आपण अशी वैयक्तिक किंमत मोजाल का:

8 आम्हांवर चारी दिशांनी संकटे येतात, पण आम्ही अजून चिरडले गेलो नाही, गोंधळलेलो आहोत, पण निराश झालो नाही.
9 छळ झालेले असे आहोत पण टाकून दिलेले असे आम्ही नाही, खाली पडलेलो असलो तरी आमचा नाश झालेला नाही.

2 करिंथ 4:8-9

4 उलट सर्व प्रकारच्या परिस्थितीत आम्ही देवाचे सेवक होतो हे आम्ही दाखवून दिले. मग आम्हांला त्रास सोसावा लागो, नाहीतर अडचणी येवोत, छळ होवो नाहीतर वेदना होवोत. छळात, आणि दु:खात
5 फटके खाण्यात, तुंरुगवासात आणि दंग्यात, कठोर श्रमात, जागून काढलेल्या रात्रीत, भुकेले असताना,

2 करिंथ 6:4-5

24 पाच वेळेला यहूंद्याकडून मला एकोणचाळीस फटके बसले.
25 तीन वेळा काठीने मारण्यात आले, एकदा मला दगडमार करण्यात आला, तीन वेळा माझे जहाज फुटले, खुल्या समुद्रात मी एक रात्र व एक दिवास घालविला.
26 मी सातत्याने फिरत होतो, नदीच्या प्रवासात धोका होता. लुटारुंकडून धोका होता. माझ्या स्वत:च्या देशबांधवांकडून धोका होता. विदेशी लोकांकडून, शहरांमध्ये धोका होता. डोंगराळ प्रदेशात धोका होता. समुद्रात धोका होता, खोठ्या बंधूंकडून धोका होता.
27 मी कष्ट केले आणि घाम गाळला, व पुष्कळ वेळा जागरण केले. मला भूक माहीत आहे. तहान माहीत आहे. पुष्कळ वेळा मी अन्नाशिवाय राहिलो, थंडीत व उघडा असा मी राहिलो

,2 करिंथ 11:24-27

प्रेषितांचे अतूट धैर्य

जर आपण त्यांच्या आयुष्यभर अढळ वीरतेचा विचार केला तर त्यांनी स्वतःच्या संदेशावर मनापासून विश्वास ठेवला नाही ते आणखी अविश्वसनीय वाटते. परंतु जर त्यांनी त्यांवर विश्वास ठेवला असेल तर त्यांनी ख्रिस्ताचे शरीर चोरून व लपवून टाकले नाही. दारिद्र्य, मारहाण, कारावास, कठोर विरोध आणि शेवटी मृत्यूदंड (योहानास वगळता इतर सर्व प्रेषितांना शेवटी त्यांच्या संदेशाकरिता फाशी दिली गेली) या गोष्टींनी त्यांच्या हेतूंचा आढावा घेण्यासाठी दररोज संधी उपलब्ध करून दिल्या. परंतु येशूला जिवंत झालेले पाहिले आहे असा दावा करणाऱ्या प्रेषितांपैकी कोणीही आपले शब्द पुन्हा परत घेतले नाही. त्यांनी सर्व विरोधांस अतुलनीय धैऱ्याने तोंड दिले.

बागेचे रिकामे थडगे
गे बागेला थडगे टाकले

बागेतील थडगे: सुमारे 130 वर्षांपूर्वी ढिगाऱ्यातून उघडून काढलेली कबर येशूचे थडगे असणे शक्य आहे

शिष्यांचे अतूट धैर्य आणि वैमनस्यपूर्ण अधिका ऱ्यांचे मौन यामुळे वास्तविक इतिहासात येशू जिवंत झाला ही एक शक्तिशाली घटना ठरते. त्याच्या पुनरुत्थानावर आपण भरवसा ठेवू शकतो.

भक्तीचे पालन कसे करावे?

भक्ती  (भक्ती) संस्कृत भाषेतील अर्थ आहे, “आसक्ती, सहभाग, प्रेम, श्रद्धा, प्रेम, भक्ती, उपासना”. हा शब्द एखाद्या भक्ताद्वारे देवाबद्दल अतूट भक्ती आणि प्रेमाचा उल्लेख करतो. अशाप्रकारे, भक्तीसाठी भक्त आणि देवता यांच्यात एक संबंध आवश्यक आहे. भक्तीचे पालन करणाऱ्याला भक्त  म्हणतात. भक्त बहुधा त्यांची भक्ती विष्णू (वैष्णववाद), शिव (शैववाद) किंवा देवी (शक्तीवाद) प्रत करतात. परंतु काहीजण भक्ती (उदा. कृष्णा) साठी इतर देवतांची निवड करतात.

भक्तीचे पालन करण्यासाठी भावना आणि बुद्धी दोन्हीमध्ये गुंतलेले प्रेम आणि भक्ती आवश्यक आहे. भक्ती हे देवाप्रत कर्मकांड नव्हे तर वर्तन, नीतिशास्त्र आणि अध्यात्म यांचा समावेश असलेल्या मार्गावर सहभाग आहेे. यात इतर गोष्टींबरोबरच एखाद्याच्या मनाची स्थिती परिष्कृत करणे, देवाला ओळखणे, देवामध्ये भाग घेणे आणि परमेश्वरास  आपल्याठायी ग्रहण करणे यांचा समावेश आहे. भक्त घेत असलेल्या आध्यात्मिक मार्गाला भक्तीमार्ग म्हणतात. परमेश्वराप्रत भक्ती दर्शविणारी बरीच कविता आणि बरीच गाणी गेल्या अनेक वर्षांत लिहिली गेली आहेत आणि गायल्या गेली आहेत.

देवापासून भक्ती

भक्तांनी विविध देवतां साठी  अनेक भक्तीगीते आणि कविता लिहिल्या आहेत, परंतु काही देवतांनी भक्तीगीते आणि कविता मानवांसाठी रचल्या आहेत. भक्तीचे प्रकार घडवणाऱ्या दंतकथा मानवी मृत्यूसाठी दैवी भक्तीने कधीच प्रारंभ होत नाहीत. भगवान रामांप्रत हनुमानाची भावना सेवका (दास्य भाव) सारखी आहे; अर्जुन आणि वृंदावन मेंढपाळ मुलांची कृष्णाप्रत भावना मित्राची आहे (सखा भाव); कृष्णाप्रत राधाची भावना म्हणजे प्रेम (माधुर्य भाव); आणि यशोदाचे, बालपणात कृष्णाची देखभाल करणे म्हणजे स्नेह (वात्सल्य भाव) होय.

 रामाबद्दलची भक्ती बऱ्याचदा भक्तीचे उदाहरण म्हणून दिली जाते

तरीही यापैकी कोणतीही उदाहरणे मानवांप्रत दैवी भक्तीचा प्रारंभ म्हणून सुरू होत नाहीत. मनुष्याप्रत देवाची भक्ती इतकी क्वचित आहे की आम्ही का म्हणून विचारण्याचा विचार करीत नाही. जर आपण आपली भक्ती परत प्रतिसाद देणार््या देवाला दिली जो आपल्या भक्तीस परत प्रतिसाद देऊ शकतो, तर या देवास भक्ती सुरू करण्यासाठी थांबण्याची गरज नाही, देव स्वतः प्रथम सुरूवात करू शकेल.

याप्रकारे भक्तीकडे पाहणे म्हणजे माणसापासून देवाकडे ऐवजी देवापासून माणसाकडे, यावरून आपण स्वतः भक्ती कशी करावी हे समजून घेऊ शकतो.

इब्री गीत आणि दैवी भक्ती

इब्री वेदांमध्ये मनुष्यापासून देवाकडे ऐवजी देवाकडून माणसाप्रत तयार केलेल्या कविता आणि गाणी आहेत. हा संग्रह, ज्यास स्तोत्रे म्हणता, इब्री गीत आहेत. लोकांद्वारे लिहिलेले असले तरी त्यांच्या लेखकांनी असा दावा केला आहे की देवाने त्यांच्या रचनेसाठी प्रेरित केले आणि अशाप्रकारे त्याच्या आहेत. पण हे सत्य आहे की नाही हे कसे कळेल? आम्हाला हे माहित आहे कारण त्यांनी वास्तविक मानवी इतिहासाचे पूर्वज्ञान केले किंवा भाकीत केले आणि आपण या भाकिताचे परीक्षण करू शकतो.

उदाहरणार्थ स्तोत्र 22 घ्या. हे इब्री राजा दावीद याने ई. स. पू. 1000 मध्ये लिहिले (त्याने देखील येणाऱ्या ‘ख्रिस्ता’ला आधीच पाहिले). यात अशा व्यक्तीची प्रशंसा केली आहे ज्याचे हात-पाय ‘भोसले’ गेलेत, त्यानंतर त्याला ‘मृत्यूच्या धूळीत घातले’ पण नंतर ‘पृथ्वीवरील सर्व’ कुटुंबांसाठी त्याने मोठा विजय मिळविला. प्रश्न आहे कोण?

आणि का?

याचे उत्तर आम्हाला भक्ती अधिक चांगल्याप्रकारे समजण्यास मदत करते.

देवाची भक्तीचे प्रमाण स्तोत्र 22 मध्ये दिसून येते पूर्वविचार

आपण येथे संपूर्ण स्तोत्र 22 वाचू शकता. समानता रेखंकित करण्यासाठी रंगसंगतीसह खालील सारणी शुभवर्तमानांत नमूद करण्यात आलेल्या येशूच्या वधस्तंभाच्या वर्णनासह स्तोत्र 22 दर्शविते.

शुभवर्तमानातील वधस्तंभाच्या अहवालाशी तुलना करता स्तोत्र २२

येशूचे वधस्तंभारोहण प्रत्यक्ष पाहणार्यांनी शुभवर्तमान लिहिले. परंतु दाविदाने त्याचा अनुभव घेत असलेल्या व्यक्तीच्या दृष्टीकोनातून – 1000 वर्षांपूर्वी स्तोत्र 22 रचले आहे. या लेखनांतील समानता आपण कशी समजावू शकतो? हा योगायोग आहे काय की माहिती इतकी अचूकपणे जुळली आहे की सैनिकांनी कपडे आपसात वाटून घेतले (त्यांनी शिवणातील कपड्यांचे विभाजन केले) आणि कपड्यांसाठी चिठ्ठ्या टाकल्या (अखंड कपड्याचे विभाजन केल्याने ते खराब होईल म्हणून त्यांनी त्यासाठी जुगार लावला). रोमन लोकांनी वधस्तंभाचा शोध लावण्यापूर्वी दाविदाने स्तोत्र 22 रचले होते, परंतु यात वधस्तंभाच्या तपशीलांचे वर्णन केले आहे (हात व पाय छेदणे, सांध्यातून हाडांचे बाहेर पडणे – बळी पडलेला वधस्तंभास लटकत असतांना).

याव्यतिरिक्त, योहानाच्या शुभवर्तमानात अशी नोंद आहे की जेव्हा येशूच्या बाजूस भाला मारण्यात आला तेव्हा रक्त आणि पाणी वाहून निघाले आणि हे हृदयाच्या आसपास द्रवपदार्थाच्या जमण्याचे लक्षण आहे. संकेत देते. अशा प्रकारे येशू हृदयविकाराच्या झटक्याने मरण पावला, स्तोत्र 22 च्या वर्णनाशी हे जुळते ‘माझे हृदय मेणासारखे झाले आहे’. ‘छेदलेला’ भाषांतरित केलेल्या इब्री शब्दाचा शाब्दिक अर्थ ‘सिंहासारखा’ आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, जेव्हा त्यांनी त्याला ‘छेदिले’ तेव्हा सिंह आपल्या शिकार  केलेल्या प्राण्यास जसे जख्मी करतो तसे सैनिकांनी त्याचे हात व पाय फोडले.

स्तोत्र 22 आणि येशूची भक्ती

स्तोत्र 22 वरील सारणीतील 18व्या वचनाने समाप्त होत नाही. ते पुढे चालू राहते. येथे लक्षात ठेवा की हे शेवटी किती विजयशाली आहे – मृत्यूनंतर!

दीन जन अन्न सेवन करून तृप्त होतील; परमेश्वराला शरण जाणारे त्याची स्तुती करतील; तुम्ही  चिरंजीव असा.27 दिगंतरीचे सर्व जन परमेश्वराला स्मरून त्याच्याकडे वळतील; सगळी राष्ट्रकुले तुला दंडवत घालतील. 28 कारण राज्य परमेश्वराचे आहे; तोच राष्ट्रांचा शास्ता आहे. 29 पृथ्वीवरील सर्व थोर लोक भोजन करतील व त्याला भजतील; धुळीस मिळणारे सर्व त्याला नमन करतील, ज्याला आपला जीव वाचवता येत नाही तोही नमेल. 30 त्यांचे वंशजही त्याची सेवा करतील; पुढील पिढीच्या लोकांना प्रभूविषयी कथन करतील. 31 तेही येऊन भावी पिढीला त्याचे न्याय्यत्व कळवतील. त्यानेच हे सिद्धीस नेले असे म्हणतील.

स्तोत्र 22:26-26-31

आज जगत असलेल्या आपणासाठी आणि माझ्यासाठी दूरदर्शी विचार  

हे यापुढे या व्यक्तीच्या मृत्यूच्या तपशीलांचे वर्णन करीत नाही, ज्याविषयी स्तोत्राच्या सुरुवातीस वर्णन करण्यात आले आहे. दावीद आता भविष्यात, येशूच्या पुनरुत्थानानंतर पाहतो, पुढील ‘वंशावर’ आणि ‘भावी पिढ्यांवर’ (वचन 30) होणाऱ्या प्रभावाविषयी संबोधित करतो.. हे आपण आहोत जे येशूच्या 2000 वर्षांनंतर जगत आहोत. दावीद गातो की, ‘ज्याचे हात व पाय छेदिले गेले’ त्या ह्या माणसाने भयंकर मृत्यूला तोंड दिले त्याच्याविषयी गातांना दावीद म्हणतो की त्याचे ‘वंशज’ त्याच्याविषयी कथन करतील आणि त्याची ‘सेवा’ करतील. वचन 27 त्याच्या व्यापाविषयी भविष्यवाणी करते; ‘दिगंतरीची’ ‘सर्व राष्टकुळे’, प्रभुकडे ‘वळतील.’ वचन 29 सांगते की ‘ज्याला आपला जीवन वाचवता येत नाही’ (म्हणजे आपण सर्व) एके दिवशी त्याजपुढे दंडवत घालू. या व्यक्तीच्या विजयाविषयी त्या लोकांस घोषित केले जाईल जे त्यावेळी जीवित नव्हते (अद्याप न जन्मलेले) जेव्हा तो मेला.

या शेवटच्या समाप्तीचा शुभवर्तमानांशी काहीही संबंध नाही कारण आता तो आपल्या काळातील – फार नंतरच्या घटनांचे भाकित सांगत आहे. 1 ल्या शतकातील शुभवर्तमानाचे लेखक, आपल्या काळात येशूच्या मृत्यूचा प्रभाव पाडू शकले नाहीत आणि म्हणून त्यांनी ते लिहिले नाही. वेगवेगळ्या शुभवर्तमानातील वधस्तंभाच्या घटनांमध्ये आणि स्तोत्र 22 मध्ये समानता यामुळे आहे कारण शिष्यांनी त्या घटना अशाप्रकारे मांडल्या आहेत जेणेकरून त्या तद्नुसार ‘अनुरूप’ बसाव्या असा आरोप करणाऱ्या संशयवादींचे हे खंडन करते. पहिल्या शतकात जेव्हा त्यांनी शुभवर्तमाने लिहिली होती तेव्हा हा विश्वव्यापी प्रभाव अद्याप स्थापित झाला नव्हता.

स्तोत्र 22 पेक्षा येशूच्या वधस्तंभाच्या प्रभावाची उत्तम भविष्यवाणी कोणीही करू शकले नाही. जगाच्या इतिहासातील इतर कोण असा दावा करू शकतो की त्याच्या मृत्यूबद्दल तसेच त्याच्या भविष्यकाळातल्या त्याच्या वारशाचा तपशील तो जगण्यापूर्वी 1000 वर्षांपूर्वी जाहीर केला जाईल? कोणताही मनुष्य अशा सुस्पष्टतेने दूर भविष्यातील भविष्यवाणी करू शकत नाही, हाच याचा पुरावा आहे की देवाने स्तोत्र 22 च्या या रचनेला प्रेरित केले.

‘सर्व राष्ट्रकुळांत’ आपणास परमेश्वराकडून भक्ती

जसे नमूद केले आहे, भक्ती, केवळ भावनांनाच व्यापत नाही, तर ज्या व्यक्तीची तो भक्ती करतो त्याकडे भक्ताचा संपूर्ण सहभाग यात आहे. जर देवाने त्याचा पुत्र येशूच्या बलिदानाची इतकी काळजीपूर्वक योजना केली की त्याने 1000 वर्षांपूर्वीच्या गाण्याविषयी तपशील प्रेरित केला तर त्याने भावनिक प्रतिक्रिया दाखविली नाही, तर गंभीर दूरदृष्टी, योजना आणि हेतूने त्याने कार्य केले. या कृतीत देव पूर्णपणे सहभागी झाला आणि त्याने ते तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी केले.

का?

दैवीय भक्तीमध्ये आमच्याप्रत त्याच्या भक्तीच्या कारणास्तव, परमेश्वराने येशूला आमच्याकडे पाठविले, ज्याची योजना त्याने इतिहासाच्या सुरुवातीपासूनच आपल्याला अनंतकाळचे जीवन देण्यासाठी सर्व प्रकारच्या तपशीलवार योजना आखली. त्याने हे जीवन आपल्याला देणगी म्हणून दिली.

यावर विचार करताना पौल ऋषी लिहिले

वधस्तंभावर येशूचे बलिदान ही परमेश्वराची भक्ती आमच्यासाठी होती

6 आपण दुर्बळ असतानाच ख्रिस्त सुवेळी अभक्तांसाठी मरण पावला. 7 नीतिमान मनुष्यासाठी कोणी मरणारा विरळा; चांगल्या मनुष्यासाठी मरण्यास कदाचित कोणी धाडस करील; 8 परंतु देव आपल्यावरच्या स्वतःच्या प्रीतीचे प्रमाण हे देतो की, आपण पापी असतानाच ख्रिस्त आपल्यासाठी मरण पावला.

रोम 5:6-8

ऋषी योहानाने यात भर घातली

16 देवाने जगावर एवढी प्रीती केली की, त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला, अशासाठी की, जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये तर त्याला सार्वकालिक जीवन प्राप्त व्हावे.

योहान 3:16

आमचा प्रतिसाद – भक्ती

तर मग आम्ही त्याच्या प्रेमास, त्याच्या भक्तीस कसा प्रतिसाद द्यावा अशी परमेश्वराची इच्छा आहे? बायबल म्हणते

19 ಆತನು ಮೊದಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ.

1 योहान 4:19

आणि

ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಂದಲೂ ದೂರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವರು ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಅವನನ್ನು ತಲುಪಲು ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕಲು ದೇವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದನು.प्रे.

कृत्ये 17:27

आपण त्याच्याकडे परत जावे, त्याची देणगी स्वीकारावी आणि प्रेमाने त्याला प्रतिसाद द्यावा अशी देवाची इच्छा आहे. त्याच्यावर पुन्हा प्रेम करणे शिकण्यासाठी, भक्तीचे नाते सुरू करण्यासाठी. भक्ती स्थापन करण्यासाठी त्याने पहिले पाऊल उचलले असल्याने, त्याला खूप किंमत मोजावी लागली, ज्यामध्ये पुष्कळशा विचारांचा समावेश होता, आपण आणि मला त्याचा भक्त म्हणून प्रतिसाद देणे उचित नाही काय?

देवाचे विश्वव्यापी नृत्य – उत्पत्ती ते क्रूसापर्यंत लय

नृत्य म्हणजे काय? नाटकी नृत्यात तालबद्ध हालचालींचा समावेश असतो, जे प्रेक्षकांनी पाहावयाचे असते आणि त्यात एक कथा सांगितली जाते. नर्तक त्यांच्या शरीराच्या वेगवेगळ्या अवयवांचा वापर करून, इतर नर्तकांशी त्यांच्या हालचालींचे समन्वय साधतात, जेणेकरून त्यांच्या हालचालींनी दृश्य सौंदर्य निर्माण केले जाते आणि पुनरावृत्तीच्या वेळेत लय वाढविला जातो ज्यास, मीटर म्हणतात.

नृत्यावरील उत्कृष्ट रचना नाट्यशास्त्र शिकवते की करमणूक हा फक्त नृत्याचा परिणाम असावा परंतु त्याचे प्राथमिक ध्येय नाही. संगीत आणि नृत्य करण्याचे ध्येय म्हणजे रस म्हणजे प्रेक्षकांना सखोल वास्तवात घेऊन जाणे, जिथे विस्मित होऊन ते आत्मिक आणि नैतिक प्रश्नांवर विचार करतात.

शिवाच्या तांडवाचा नटराज

शिवाचाउजवापायराक्षसासतुडवतांना

तर दिव्य नृत्य कसे दिसते? तांडव (तांडवम, तांडव नाट्यम किंवा नदांता) हा देवतांच्या नृत्याशी संबंधित आहे. आनंद तांडव आनंदाचे नृत्य करतो तर रुद्र तांडव रागाचे नृत्य करतो. नटराज दैवी नृत्याचे प्रतिनिधित्व करतात, ज्यात शिवास नृत्याचे दैवत म्हणून दाखविले जाते, त्याच्या परिचित मुद्रामध्ये (हात पाय यांची स्थिती). त्याचा उजवा पाय अपस्मार किंवा मुयालका या राक्षसाला पायदळी तुडवित आहे. तथापि, बोट जमिनीवर उंच उठलेल्या डाव्या पायाकडे इशारा करते.

शिवनृत्याची शास्त्रीय नटराजाची प्रतिमा

तो याकडे इशारा का करतो?

कारण तो उंचावलेला पाय, गुरुत्वाकर्षणाचा प्रतिकार करणे मुक्तीचे, मोक्षाचे प्रतीक आहे. जसे उन्माई उलाखम  स्पष्ट करते:

उत्पत्ती ड्रमपासून उद्भवते; आशेच्या हातातून संरक्षण पुढे येते; अग्निपासून नाश येतो ज्याच्यावर रोपण केलेल्या पायातून मुयलाहान वाईटाचा नाश करण्यास पुढे सरकतो; उंचावर ठेवलेला पाय मुक्ती देतो…”

कृष्ण राक्षससर्प कालियाच्या डोक्यावर नाचतो

कालिया सर्पावर कृष्ण नाचत आहे

दुसरे कलात्मक दिव्य नृत्य म्हणजे कृष्णाचे कालियावरील नृत्य. पौराणिक कथेनुसार, कालिया यमुना नदीत राहात होते आणि लोकांस घाबरवून सोडीत असे आणि त्याने आपले विष देशभर पसरविले होते.

कृष्णाने कालिया नदीत उडी घेऊन त्याला पकडले. तेव्हा कालिया कृष्णाला डसला, त्याने कृष्णाला आपल्या विळखात गुंडाळले, प्रेक्षक चिंतातुर झाले होते. कृष्णाने असे होऊ दिले, पण लोकांची चिंता पाहून त्यांना धीर देण्याचे ठरवले. अशाप्रकारे, कृष्णाने सर्पाच्या फणावर उडी मारली आणि त्याचे “अराभती” म्हटले जाणारे प्रसिद्ध नृत्य सुरू केले, जे प्रभूची लीला (दैवी नाटक) चे प्रतीक आहे. तालामध्ये, कृष्णाने कालियाच्या प्रत्येक उठत्या फणावर नृत्य करीत त्याला पराभूत केले.

क्रूस सर्पाच्या डोक्यावर तालबद्ध नृत्य

शुभवर्तमान घोषित करते की येशूला क्रूसावर खिळणे आणि पुनरुत्थान हे देखील सर्पाचा पराभव करणारे त्याचे नृत्य होते. हे आनंद तांडव आणि रुद्र तांडव दोन्ही होते, या नृत्याने परमेश्वराच्या मनात आनंद आणि संताप दोन्हींचा उदय झाला. आपण हे मानव इतिहासाच्या सुरुवातीस पाहतो, जेव्हा आदाम, पहिला मनु सर्पाला बळी पडला. देवाने (तपशील येथे) सर्पास म्हटले होते

15 तू व स्त्री, यांस मी एकमेकांचे शत्रु करीन. तुझी संतती आणि तिची संतती एकमेकाचे शत्रू होतील तिच्या संततीच्या पायाची तू टाच फोडशील पण तो तुझे डोके

ठेचीलउत्पत्ति 3:15
स्त्रीचे बीज सर्पाचे डोके ठेचील

म्हणून या नाटकात सर्प आणि स्त्रीचे बीज किंवा संतती यांच्यामधील संघर्षाचे भाकीत केले गेले. हे बीज येशू होता आणि त्यांचा संघर्ष क्रूसावर कळसास पाहोचला. जसे कृष्णाने कालियाला त्याच्यावर वार करण्याची परवानगी दिली होती, त्याचप्रमाणे शेवटच्या विजयाचा विश्वास बाळगून येशूने सर्पाला त्याच्यावर वार करण्याची परवानगी दिली. ज्याप्रमाणे शिवाने मोक्षाकडे लक्ष वेधत अपस्माराला पायदळी तुडविले, त्याचप्रमाणे येशूने सर्पाला पायदळी तुडवून जीवनाचा मार्ग तयार केला. बायबलमध्ये त्याचा विजय आणि जीवनाच्या आपल्या मार्गाचे असे वर्णन केले आहे :

13 कारण ज्या गोष्टी तुम्ही वाचता किंवा मान्य करता, त्याशिवाय दुसऱ्या गोष्टी आम्ही तुम्हांस लिहित नाही. आणि शेवटपर्यंत तुम्ही नीट जाणून घ्याल अशी आशा धरतो.

14 आणि त्याप्रमाणे तुम्ही आम्हांस काही अंशी जाणता की प्रभु येशूच्या दिवशी जसे आम्ही तुमच्याविषयी अभिमान बाळगतो तसे तुम्हीही आमच्याविषयी अभिमान बाळगता.

15 मला याविषयीची खात्री असल्याने तुम्हांला पहिल्याने भेटण्याची योजना केली, यासाठी की तुम्हांला फायदा व्हावा.

कलस्सै 2:13-15

उत्पत्तीच्या माध्यमातून येशूच्या शेवटच्या आठवड्यात दिसून आलेल्या ‘सात’ आणि ‘तीन’ च्या तालबद्ध नृत्यात त्यांचा संघर्ष प्रकट झाला.

देवाचे पूर्वज्ञान ज्ञान इब्री वेदांच्या आरंभापासून प्रकट झाले

सर्व पवित्र पुस्तकांपैकी (संस्कृत आणि इब्री वेद, शुभवर्तमान) केवळ दोन आठवडे आहेत ज्यात आठवड्यातील प्रत्येक दिवसाच्या घटना सांगितलेल्या आहेत. इब्री वेदांच्या सुरूवातीस नोंदवलेल्या अशा पहिल्या आठवड्यात, देवाने सर्व काही कसे घडविले याची नोंद आहे.

दररोजच्या घटनांसह नोंदलेला दुसरा आठवडा म्हणजे येशूचा शेवटचा आठवडा. दुसÚया कोणत्याही साधू, ऋषी, किंवा संदेष्ट्याच्या एका पूर्ण आठवड्यात दररोजच्या क्रियाकलापांचे वर्णन केलेले नाही. इब्री वेदातील उत्पत्तीचे वर्णन येथे दिले गेले आहे. आम्ही गेल्या आठवड्यात येशूच्या रोजच्या घटना पाहिल्या  आणि ही सारणी या दोन आठवड्यांतील प्रत्येक दिवसास आजूबाजूला मांडते. शुभ संख्या ‘सात’, जी आठवडा घडविते, अशाप्रकारे बेस मीटर किंवा वेळ आहे ज्यावर निर्मात्याने त्याची लय आधारित केली आहे.

आठवड्याचे दिवसउत्पत्तीचा आठवडायेशूचा शेवटचा आठवडा
दिवस 1सर्वत्र अंधार वेढलेला असतांना देव म्हणतो, प्रकाश होवो आणि अंधारात प्रकाश झालायेशू म्हणतो, “मी जगात प्रकाश म्हणून आलो आहे…” अंधारात प्रकाश आहे
दिवस 2देव पृथ्वीला स्वर्गातून वेगळे करतोयेशू प्रार्थनेचे ठिकाण म्हणून मंदिर शुद्ध करून जे पृथ्वीचे त्यास जे स्वर्गाचे त्यापासून वेगळे करतो
दिवस 3देव बोलतो म्हणून जमीन समुद्रातून बाहेर येते.येशू डोंगर उपटून समुद्रात टाकणाऱ्या विश्वासाविषयी बोलतो.
 देव पुन्हा बोलतो, जमीन वनस्पती उपजवो  आणि वनस्पती अंकुरित होते.येशू शापाचे उच्चारण करतो आणि झाड सुकते.
दिवस 4देव बोलतो, आकाशाचे ज्योती उदय होऊ दे  आणि सूर्य, चंद्र आणि तारे प्रकट होतात व आकाशास प्रकाशित करतात.येशू त्याच्या परत येण्याच्या चिन्हाविषयी बोलतो – सूर्य, चंद्र आणि तारे अंधकारमय होतील.
दिवस 5देव उडणारे प्राणी उत्पन्न करतो, ज्यात डायनासोर सरपटणारे प्राणी किंवा अजगर.सैतान, मोठा अजगर, ख्रिस्तावर वार करण्यास प्रवृत्त होतो
दिवस 6उडणारे प्राणी तयार करतो.वल्हांडणाच्या कोकरांची मंदिरात कत्तल केली जाते.
 देव बोलतो आणि भूमीवरील प्राणी सजीव होतात. “मग येशूने मोठ्याने आरोळी मारून प्राण सोडला.” (मार्क 15:37)
 परमेश्वर देवाने आदामाच्या नाकपुड्यात जीवनाचा श्वास फुंकला. आदाम श्वास घेऊ लागला.येशू मुक्तपणे बागेत प्रवेश करतो
 देव आदामाला बागेत ठेवतोयेशूला झाडाला खिळले जाते आणि तो शापित ठरतो (गलती 3:13) आपल्याबद्दल ख्रिस्त शाप झाला आणि त्याने आपल्याला नियमशास्त्राच्या शापापासून खंडणी भरून सोडवले; “जो कोणी झाडावर टांगलेला आहे तो शापित आहे” असा शास्त्रलेख आहे;
 आदामाला चेतावणी देण्यात येते की त्याने जीवनाच्या वृक्षापासून दूर राहावे, अन्यथा त्याच्यावर शाप येईल.वल्हांडण सणाच्या यज्ञपशूंचे बलिदान पुरेसे नव्हते. एका व्यक्तीची गरज होती. (इब्री 10:4-5) कारण बैलांचे बकर्यांचे रक्त पापे दूर करण्यास असमर्थ आहे. म्हणून तो जगात येतेवेळेस म्हणाला, “यज्ञ अन्नार्पणे ह्यांची तुला इच्छा नव्हती, तू माझ्यासाठी शरीर तयार केलेस;    
 आदामस योग्य असा कोणताही प्राणी आढळला नाही. आणखी एक व्यक्ती आवश्यक होती.येशू मृत्यूच्या झोपेत प्रवेश करतो
 देव आदामाला गाढ झोप देतो  येशूच्या कुशीत जखम करण्यात आली. त्याच्या बलिदानातून येशू त्याच्या वधूस जिंकतो, जे त्याचे आहेत. (प्रकटीकरण 21:9) नंतर शेवटल्या ‘सात पीडांनी’ भरलेल्या सात वाट्या ज्यांनी हाती घेतल्या होत्या अशा सात देवदूतांपैकी एक देवदूत येऊन माझ्याबरोबर बोलला; तो म्हणाला, “ये, नवरी म्हणजे कोकर्‍याची स्त्री मी तुला दाखवतो.”
दिवस 7देव आदामाची बाजू जखमी करतो ज्याने तो आदामाची वधू घडवितो.येशू मृत्यूमध्ये विसावा घेतो
उत्पत्तीच्या आठवड्यासोबत लयबद्ध येशूचा शेवटचा आठवडा

आदामाचा दिवस 6 येशूबरोबर नृत्य

या दोन आठवड्यांच्या प्रत्येक दिवसाच्या घटना लयबद्ध सममिती देऊन एकमेकांशी जुळतात. या 7-दिवसांच्या चक्रांच्या शेवटी, नवीन जीवनाची प्रथम फळे फुटण्यास तयार होतात आणि नवीन सृष्टीचीवाढ करतात. तर, आदाम आणि येशू एकत्र नाचत आहेत, एकत्रित नाटक करीत आहेत.

बायबल आदामाबद्दल असे म्हणते की

…आदाम तर जो येणार होता त्याचे प्रतिरूप आहे.

रोम 5:14

आणि

21 कारण ज्याअर्थी मनुष्याद्वारे मरण आले त्याप्रमणे मृतांचे पुनरुत्थानसुद्धा मनुष्याद्वारेच आले.
22 कारण जसे आदामाद्वारे सर्व मरण पावतात तसेच सर्वजण ख्रिस्ताद्वारे जिवंत केले जातील

.1 करिंथ 15:21-22

या दोन आठवड्यांची तुलना करून आपण पाहतो की आदामाने येशूसोबत एका नमून्याचे नाट्य मांडून रास केला. जगाची निर्मिती करण्यासाठी देवाला सहा दिवसांची गरज होती का? तो एकाच आज्ञेने सर्व काही बनवू शकत नव्हता? मग त्याने आपल्या अनुक्रमाने का निर्मिती केली? देव थकत नसतो तर मग सातव्या दिवशी त्याने विश्रांती का घेतली? त्याने सर्व काही वेळेनुसार आणि क्रमाने केले यासाठी की त्याने येशूच्या शेवटच्या आठवड्याची उत्पत्तीच्या आठवड्यात अपेक्षा करण्यात आली होती.

हे विशेषतः सहाव्या दिवसाविषयी खरे आहे. आम्ही वापरलेल्या शब्दांमध्ये थेट सममिती पाहतो. उदाहरणार्थ, ‘येशू मरण पावला’ असे म्हणण्याऐवजी शुभवर्तमान म्हणते की त्याने ‘प्राण सोडला’, आदामाच्या थेट विपरीत नमूना, जो ‘जीवधारी प्राणी’ झाला. काळाच्या सुरुवातीपासूनचा हा नमूना वेळ आणि जग यांचे पूर्वज्ञान दर्शवितो. थोडक्यात, हे दैवीय नृत्य आहे.

‘तीन’ च्या वृत्तामध्ये नाचत आहे

तीन ही संख्या शुभ मानली जाते कारण त्रियाद्वारे रत्म प्रकट होते, लयबद्ध क्रम आणि नियमितपणा जी स्वतः सृष्टीचे रक्षण करते. रत्म हे संपूर्ण सृष्टीला व्यापणारे अंतर्निहित कंपन आहे. म्हणूनच, तो वेळ आणि प्रसंगांची क्रमवार प्रगती म्हणून स्वतःस अनेकप्रकारे प्रकट करतो.

तेव्हा ही आश्चर्यकारक गोष्ट नाही की सृष्टीच्या पहिल्या तीन दिवसांमध्ये आणि येशूच्या मृत्यूच्या तीन दिवसांच्या दरम्यान तोच वेळ आढळतो. ही सारणी या पद्धतीवर प्रकाश टाकते.

 उत्पत्तिचा आठवडायेशूचे मरणांतील दिवस
दिवस 1 आणि उत्तम शुक्रवारदिवस अंधारात सुरू होतो. देव म्हणतो, प्रकाश होवोआणि अंधारात प्रकाश झाला.दिवसाची सुरुवात अंधाराने वेढलेल्या प्रकाशाने (येशू) होते. त्याच्या मृत्यूने प्रकाश विझला आहे आणि ग्रहणात जग अंधकारमय होते.
दिवस 2 आणि शब्बाथचा विसावादिवसाची सुरुवात अंधाराने वेढलेल्या प्रकाशाने (येशू) होते. त्याच्या मृत्यूने प्रकाश विझला आहे आणि ग्रहणात जग अंधकारमय होते.त्याचे शरीर विश्रांती घेत असतांना, येशूचा आत्मा पृथ्वीच्या आतील मृत बंदिवानांस सोडवून वर स्वर्गात नेतो.
दिवस 3 आणि पुनरुत्थानाची प्रथम फळेदेव बोलतो, बीज देणारी वनस्पतिउपजवो आणि वनस्पती जीवन अंकुरित होते.मेलेले बियाणे नवीन जीवनास अंकुरित करते, जे ग्रहण करतील त्या अशा सर्वांसाठी उपलब्ध आहे.
ज्याप्रकारे नर्तक आपले शरीर वेगवेगळ्या वेळेच्या चक्रात हलवतात, त्याचप्रकारे परमेश्वर मुख्य वृत्तामध्ये (सात दिवसांनी) आणि लहान वृत्तामध्ये (तीन दिवसात) नृत्य करतो तशीच देव मोठ्या मीटरमध्ये  आणि एक लहान मीटरमध्ये नाचतो.

त्यानंतरच्या मुद्रा

येशूच्या आगमनाचे वर्णन करणाऱ्या विशिष्ट घटना आणि सण याची इब्री वेदांनी नोंद केली आहे. देवाने हे दिले म्हणून आम्हाला कळले की हे देवाचे नाटक आहे, माणसाचे नाही. येशूच्या जगण्यापूर्वी शेकडो वर्षांआधी नोंदविलेल्या या महान चिन्हेच्या दुव्यांसह खाली दिलेली सारणी काहींचा सारांश मांडते.

इब्री वेदहे येशूच्या आगमनावर कसा प्रकाश टाकते
आदामाचे चिन्हदेवाने सर्पाचा सामना केला आणि सर्पाचे डोके चिरडण्यासाठी बीज येईल अशी घोषणा केली.
नोहा मोठ्या जलप्रलयातून बचावतोयेशूच्या येणाऱ्या बलिदानाकडे लक्ष वेधणारे बलिदान दिले जातात.
अब्राहामाच्या बलिदानाची खूणअब्राहामाच्या बलिदानाचे स्थान त्याच डोंगरावर होते जेथे हजारो वर्षांनंतर येशूला बलिदान करण्यात येणार होते. शेवटच्या क्षणी कोकराने ऐवजदाराची जागा घेतली म्हणून मुलगा जगला, आपण जिवंत राहावे म्हणून येशू  ‘देवाचा कोकरा’ स्वतःचे बलिदान कसे देईल हे दर्शवितो.
वल्हांडण सणाचे चिन्हएका विशिष्ट दिवशी कोकर्ांचे अर्पण करावयाचे होते – वल्हांडण सण. ज्यांनी आज्ञा पाळली ते मृत्यूपासून वाचले, पण ज्यांनी आज्ञा मोडली त्यांचा मृत्यू झाला. शेकडो वर्षांनंतर अगदी याच दिवशी येशूचे बलिदान देण्यात आले – वल्हांडण सणाच्या दिवशी,
याॅम किप्पूरबळीच्या बकर्याचे बलिदान देणारा वार्षिक उत्सव – येशूच्या बलिदानास सूचित करणे
 ‘राज’ प्रमाणे: ‘ख्रिस्त’ म्हणजे काय?त्याच्या येण्याच्या अभिवचनाने ‘ख्रिस्त’ या उपाधीचे उद्घाटन झाले
जसे कुरुक्षेत्राच्या युद्धात ‘ख्रिस्त’ लढाईसाठी सज्ज होऊन राजा दावीदापासून येणार होता
शाखेचे चिन्ह ‘ख्रिस्त’ मृत बुंधापासून शाखेसमान अंकुरित होणार होता
येणाऱ्या शाखेचे नावया अंकुरणाऱ्या ‘शाखेचे’ नाव त्याच्या जगण्यापूर्वी 500 वर्षांपूर्वी देण्यात आले होते.
सर्वांसाठी दुःख सोसणारा सेवकही व्यक्ती सर्व मानवजातीची सेवा कशी करते याचे वर्णन करणारी देववाणी किंवा भविष्यवाणी
पवित्र सातमध्ये येणेतो कधी येईल हे सांगणारी भविष्यवाणी, सातच्या चक्रात दिलेली.
जन्माचे भाकित करण्यात आलेत्याचा कुमारिकेद्वारे जन्म आणि जन्मस्थान त्याच्या जन्माच्या खूप आधी प्रकट झाले
नृत्यातील मुद्रेसारखे येशूकडे संकेत करणारे सण आणि भविष्यवाण्या

नृत्यात, पाय आणि धड यांच्या मुख्य हालचाली आहेत, परंतु हात आणि बोटे देखील या हालचालींवर भर देण्यासाठी लावण्यपूर्णरित्या वापरली जातात. आपण या हातांच्या आणि बोटांच्या स्थितीस मुद्रा असे म्हणतो. हे प्रवचन आणि उत्सव दैवी नृत्याच्या मुद्रेसारखे असतात. कलात्मक दृष्ट्या, ते येशूच्या व्यक्तित्वाच्या आणि कार्याच्या तपशिलाकडे निर्देश करतात. नाट्य शास्त्रात नृत्याविषयी सांगितल्याप्रमाणे, देव आपल्याला मनोरंजनाच्या पलीकडे रसाप्रत लयबद्धतेने आमंत्रित करण्यासाठी पुढे वाढला आहे.

आमचे आमंत्रण

देव आपल्याला त्याच्या नृत्यात सामील होण्यासाठी आमंत्रित करतो. आपण आपला प्रतिसाद भक्तीच्या दृष्टीने समजू शकतो.

राम आणि सीता यांच्यातील गंभीर प्रेमाप्रमाणे त्याच्या प्रेमात प्रवेश करण्यासाठी तो आम्हाला आमंत्रित करतो.

येशूने देऊ केलेल्या सार्वकालिक जीवनाची भेट कशी मिळवायची ते येथे समजू या.

पुनरुत्थान प्रथम फळ: आपणासाठी जीवन

आपण हिंदू दिनदर्शिकेच्या शेवटच्या पौर्णिमेस होळी साजरी करतो. त्याच्या चान्द्र-सौर उत्पत्तीसह, होळी साधारणतः मार्च महिन्यात येते, वसंत ऋतूच्या आगमनाचा आनंदोत्सव म्हणून. अनेक जण होळी साजरी करीत असले तरीही, प्रथम फळाचे साम्य फार कमी लोकांच्या लक्षात येते, आणि नंतरचा उत्सव त्यातून म्हणजे प्रथम फळावरून साजरा केला जातो,  ईस्टर. हे उत्सव वसंत ऋतूत पौर्णिमेच्या दिवशी येतात मी बरेचदा एकाच वेळी येतात.

 होळीचा उत्सव

लोक वसंत ऋतूत, प्रेमाचा सण किंवा रंगोत्सवाचा आनंदोत्सव म्हणून होळी साजरी करतात. त्याचा सर्वात प्रमुख हेतू वसंत ऋतूच्या सुरूवातीस कापणीचा विधी म्हणून साजरा करणे होय. पारंपारिक साहित्यांनी वसंत ऋतूतील विपूल हंगामाचा उत्सव म्हणून होळीचा परिचय दिला आहे.

होळी वाईटावर चांगुलपणाचा विजयाचा उत्सव साजरा करते. होलिका दहनानंतर ( किंवा रंग वाली होळी, धुलेटी, धूलवंडी, किंवा फागवा),  होळी दुसर्या दिवशी सुरू असते.

एकमेकांना रंगांनी गंध घालून लोक होळी साजरी करतात. ते एकमेकांना भिजवण्यासाठी आणि रंगविण्यासाठी वॉटर गन आणि पाण्याने भरलेल्या फुग्यांचा वापर करतात. हे पाण्याच्या लढाईसारखे आहे, परंतु रंगीत पाण्याने. कोणीही वाजवी खेळात भाग घेऊ शकतात, मित्र किंवा परका, श्रीमंत किंवा गरीब, माणूस किंवा स्त्री, मुले किंवा वडील. रंगाची उधळपट्टी खुल्या रस्त्यावर, उद्याने, मंदिरे आणि इमारतींच्या बाहेर केली जाते. गटागटांनी लोक ठिकठिकाणी गात व नाचत ड्रम आणि वाद्ये वाजवत जातात. मित्र आणि शत्रू एकमेकांवर रंगीत पावडर टाकण्यासाठी एकत्र येतात, हसतात, गप्पा मारतात, नंतर होळीचे गोड पदार्थ, खाऊ आणि पेय वाटून खातात. पहाटे उशीरापर्यंत, प्रत्येक जण रंगांच्या कॅनव्हाससारखा दिसत असतो, म्हणूनच याला “रंगांचा उत्सव” असे नाव आहे.

होळीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याच्या सामाजिक भूमिके उलटाव आहे. एक शौचालय सफाई कर्मचारी ब्राह्मण माणसाला रंग मारू शकतो आणि हा सर्व उत्सवाच्या भूमिकेचा भाग आहे. पालक आणि मुले, भावंड, शेजारी आणि भिन्न जातीचे लोक यांच्यामधील प्रेम आणि आदर यांची पारंपारिक अभिव्यक्ती या सर्व गोष्टी उलट केल्या जातात.

होळी पौराणिक कथा

होळीमागे अनेक पौराणिक कथा आहेत. होलिका दहनपासून पुढे चालू असलेल्या कथेत राजा हिरण्यकश्यपूच्या भविष्याविषयी सांगितलेले आहे, त्याला खास शक्तीं लाभल्या होत्या ज्यांनी त्याने प्रल्हादाला ठार मारण्याची योजना आखली होती. त्याला मारणे शक्य नव्हते: मनुष्य किंवा प्राणी, घराच्या आत किंवा घराबाहेर, दिवसा किंवा रात्री, प्रक्षेपणास्त्राद्वारे किंवा हातांनी तयार केलेल्या शस्त्रांनी, आणि जमीनवर, पाण्यात किंवा हवेत त्याला मारता येण्यासारखे नव्हते. प्रल्हादाला जाळून मारण्याचा होलिकाचा प्रयत्न अयशस्वी झाल्यानंतर संध्याकाळी (दिवस किंवा रात्र नाही) नरसिंहाच्या रूपात, अर्ध मानव आणि अर्ध सिंहाच्या म्हणजेू, नरसिंहाच्या रूपात (मनुष्य नाही किंवा प्राणी नाही), विष्णू हिरण्यकश्यपूला दारावर (घराच्या आत किंवा बाहेरही नाही) घेऊन गेला. त्याने त्याला आपल्या मांडीवर (जमीनीवर, पाण्यावर किंवा हवेत नाही) ठेवले आणि नंतर सिंहाची नखे घुसवून कापून टाकलेे (हाताने किंवा प्रक्षेपणास्त्रांनी नाही). या कथेत होळी वाईटावर चांगुलपणाचा विजय साजरा करते.

त्याचप्रमाणे, प्रथम फळ एक विजय साजरा करतो, परंतु एका दुष्ट राजावर नव्हे, तर स्वतः मृत्यूवर. शुभवर्तमानात स्पष्ट केले आहे की प्रथम फळ, ज्याला आता ईस्टर रविवार म्हणून ओळखले जाते, हे तुम्हाला व मला नवीन जीवन कसे देते हे स्पष्ट करते.

प्राचीन इब्री वेद उत्सव

आपण गेल्या आठवड्यात येशूच्या दैनिक घटना पाहिल्या. वल्हांडण सण म्हणजे पवित्र यहूदी सणाच्या दिवशी त्याला क्रूसावर खिळण्यात आले, आठवड्याच्या सातव्या दिवशी, शब्बाथ दिवशी त्याने मरणात विसावा घेतला. देवाने या पवित्र दिवसांची फार पूर्वी इब्री वेदांमध्ये स्थापना केली होती. त्या सूचना येथे वाचावयास मिळतात:

रमेश्वर मोशेला म्हणाला,
2 “इस्राएल लोकांना असे सांग. परमेश्वराने नेमलेल सण, पवित्र मेळे भरवण्यासाठी म्हणून तुम्ही जाहीर करावे; ते माझे नेमलेले पवित्र सण असे.
3 “सहा दिवस कामकाज करावे, परंतु सातवा दिवस, विसाव्याचा शब्बाथ दिवस व पवित्र मेळ्याचा दिवस होय; ह्या दिवशी तुम्ही कसलेही काम करु नये; तुमच्या सर्व घराघरात हा परमेश्वराचा शब्बाथ असावा.
4 “परमेश्वराने ठरविलेले सणाचे दिवस तुम्ही पवित्र मेळ्याचे दिवस म्हणून जाहीर करावे; ते हे,
5 पहिल्या महिन्याच्या चौदाव्या दिवशी संध्याकाळापासून परमेश्वराचा वल्हांडण सण

आहेलेवीय 23:1-5

येशूला क्रूसावर खिळणे व येशूचा विसावा या दोन्ही गोष्टी 1500 वर्षांपूर्वी ठरलेल्या या अगदी दोन पवित्र सणांच्या दिवशी घडल्या हा कुतूहलाचा विषय नाही काय?

का? याचा अर्थ काय?

येशूचे क्रूसावर खिळले जाणे वल्हांडण सणाच्या दिवशी (6व्या दिवशी) झाले आणि त्याचा विसावा शब्बाथ दिवशी (7व्या दिवशी) झाला.

प्राचीन इब्री वेद उत्सवाची ही वेळ चालू आहे. वल्हांडण आणि शब्बाथानंतरचा उत्सव म्हणजे ‘प्रथम फळ’. इब्री वेदांनी त्यासाठी निर्देश दिले.

इब्री प्रथम फळाचा उत्सव

9 मग अहरोनाचे मुलगे त्याच्याकडे रक्त घेऊन गेले, तेव्हा त्याने आपले बोट त्यात बुडवून ते वेदीच्या शिंगांना लावले आणि ते वेदीच्या पायथ्याशी ओतले. 10 पापार्पणाची चरबी, गुरदे व काळजावरील पडदा ह्यांचा त्याने वेदीवर होम केला. परमेश्वराने मोशेला आज्ञा केल्याप्रमाणे त्याने हे केले. 11 मांस व कातडे त्याने छावणीबाहेर नेऊन अग्नीत जाळून टाकले.

लेवीय 23:9-11

14 तुम्ही आपल्या देवाला हे सर्व अर्पण आणाल, त्या दिवसापर्यंत नव्या पिकाची भाकर, किंवा हुरडा किंवा हिरव्या धान्याची भाकर खाऊ नये; तुम्ही जेथे कोठे राहाल तेथे तुमच्याकरिता हा नियम पिढ्यान्पिढ्या कायमचा चालू राहील.

लेवीय 23:14

वल्हांडणाच्या ‘शब्बाथ नंतरचा दिवस’ हा तिसरा पवित्र सण होता, पहिले फळ. दरवर्षी या दिवशी मुख्य याजक पवित्र मंदिरात प्रवेश करीत असे आणि परमेश्वराला पहिल्या वसंत ऋतूतील पीक अर्पण करीत असे. होळीप्रमाणेच, हिवाळ्यानंतर हे नवीन जीवनाच्या सुरूवातीचे चिन्ह होते, भरघोस पिकाची आशा करीत लोक समाधानाने जेवण करीत.

 हा अगदी शब्बाथानंतरचा दिवस होता जेव्हा येशूने मरणात विश्रांती घेतली, नवीन आठवड्याच्या रविवारी म्हणजेच निसान 16च्या दिवशी. नवीन जीवनाचे ‘पहिले फळ’ अर्पण म्हणून वाहण्यासाठी जेव्हा मुख्य याजक मंदिरात जाई तेव्हा जे काही घडत असे त्याविषयी शुभवर्तमानात लिहिलेले आहे.

येशू मेलेल्यांतून उठला

ठवड्याच्या पहिल्या दिवशी त्या स्त्रिया अगदी पहाटेस कबरेकडे आल्या, आणि त्यांनी स्वत: तयार केलेले मसाले आणले.
2 त्यांना दगड कबरेवरुन लोटलेला आढळला.
3 त्या आत गेल्या, परंतु त्यांना प्रभु येशूचे शरीर सापडले नाही.
4 यामुळे त्या अवाक्‌ झाल्या असतानाच, अचानक लखलखीत कपडे घातलेले दोन पुरुष त्यांच्या बाजूला उभे राहिले.
5 अतिशय भयभीत होऊन त्यांनी आपले चेहरे जमिनीकडे वळविले. ते दोन पुरुष त्यांना म्हणाले, “जो जिवंत आहे त्याचा शोध तुम्ही मेलेल्यांमध्ये का करता?
6 तो येथे नाही; तो उठला आहे! तो गलीलात असताना त्याने तुम्हांला काय सांगितले याची आठवण करा.
7 तो असे म्हणाला की, मनुष्याच्या पुत्राला धरुन पापी लोकांच्या हाती द्यावे, त्याला वधस्तंभावर खिळावे आणि तिसऱ्या दिवशी त्याने उठावे.
8 नंतर स्त्रियांना येशूच्या शब्दाची आठवण झाली.
9 त्या कबरेपासून परतल्या आणि त्यांनी या सर्व गोष्टींचे वर्तमान अकरा प्रेषितांना व इतर सर्वांना सांगितले.
10 त्या स्त्रिया मरीया मग्दालिया, योहान्न, आणि याकोबाची आई मरीया ह्या होत्या. त्या आणि इतर स्त्रियांसुद्धा ज्या त्यांच्याबरोबर होत्या, प्रेषितांना या गोष्टी सांगत होत्या.
11 पण प्रेषितांना त्यांचे सांगणे मूर्खपणाचे वाटले. आणि त्यांनी त्यांच्यावर विश्वास ठेवला नाही.
12 पण पेत्र उठला आणि कबरेकडे पळाला. त्याने खाली वाकून पाहिले पण त्याला तागाच्या गुंडाळण्याच्या वस्त्राशिवाय काही आढळले नाही. जे घडले त्याविषयी तो स्वत:शीच आश्चर्य करीत दूर गेला.
13 त्याचा दिवशी त्याच्यातील दोघे शिष्य यरुशलेमापासून सुमारे दहा किलोमीटर अंतरावर असलेल्या अम्माऊस नावाच्या गावाला चालले होते.
14 ते एकमेकांशी या घडलेल्या सर्व गोष्टीविषयी बोलत होते.
15 ते बोलत असताना आणि या गोष्टींची चर्चा करीत असताना येशू स्वत: आला आणि त्यांच्याबरोबर चालू लागला.
16 पण त्यांचे डोळे त्याला ओळखण्यापासून बंद करण्यात आले होते.
17 येशू त्यांना म्हणाला, “चालत असताना तुम्ही एकमेकांबरोबर बोलत आहात त्या गोष्टी कोणत्या आहेत?”चालता चालता ते थांबले. ते अतिशय दु:खी दिसले.
18 त्यांच्यातील एकजण ज्याचे नाव क्लयपा होते, तो त्याला म्हणला, “ह्या दिवसांमध्ये घडलेल्या गोष्टी माहीत नसलेले असे यरुशलेमात राहणारे तुम्ही एकटेच आहात काय?”
19 येशू त्यांना म्हणाला, “तुमच्या मते कोणत्या गोष्टी?” ते त्याला म्हणाले, “नासरेथकर येशूविषयीच्या सर्व गोष्टी. हाच तो मनुष्य जो आपल्या कृत्यांनी आणि शब्दांनी देवासमोर आणि मनुष्यांसमोर एक महान संदेष्टा झाला.
20 आणि आम्ही चर्चा करीत होतो की, कसे आमच्या प्रमुख याजकांनी आणि अधिकाऱ्यांनी त्याला मरणदंड भोगण्यासाठी स्वाधीन केले. आणि त्यांनी त्याला वधस्तंभी खिळले.
21 आम्ही अशी आशा केली होती की, तोच एक आहे जो इस्राएलाची मुक्तता करील. आणि या सगळ्याशिवाय हे सर्व घडून गेलेल्या गोष्टीला आज तीन दिवस झालेत.
22 आणि आमच्या परिवारातील काही स्त्रियांनी आम्हांला थश्च केले आहे: आज अगदी पहाटे त्या कबरेकडे गेल्या, परंतु त्यांना त्याचे शरीर सापडले नाही.
23 त्यांनी येऊन आम्हांला सांगितले की, त्यांना देवदूतांचा दृष्टात घडला आणि देवदूतांनी सांगितले की, तो जिवंत आहे.
24 तेव्हा आमच्यातील काही कबरेकडे गेले, आणि स्त्रियांनी जसे सांगितले होते, तसेच त्यांना आढळले, पण त्यांनी त्याला पाहिले नाही.”
25 मग येशू त्यांना म्हणाला, “संदेष्ट्यांनी सांगितलेल्या सर्व गोष्टींवर विश्वास ठेवण्यास तुम्ही अति मूर्ख आणि मंद आहात.
26 ख्रिस्तासाठी या सर्व गोष्टी सहन करणे आणि त्याच्या गौरवात जाणे आवश्यक नव्हते काय?”
27 आणि म्हणून त्याने मोशेपासून सुरुवात करुन आणि सर्व संदेष्ट्यापर्यंत सांगून, पवित्र शास्त्रात त्याच्याविषयी काय लिहिले आहे ते सर्व त्याने त्यांना स्पष्ट करुन सांगितले.
28 ज्या खेड्याकडे ते जात होते, त्याच्याजवळ ते आले आणि येशूने असा बहाणा केला की, जणू काय तो पुढे जाणार आहे.
29 परंतु जास्त आग्रह करुन ते म्हणाले, “आमच्या बरोबर राहा. कारण जवळजवळ संध्याकाळ झालीच आहे. आणि दिवसही जवळजवळ मावळला आहे.” मग तो त्यांच्याबरोबर राहावयास आत गेला.
30 जेव्हा तो त्यांच्याबोरबर जेवायला मेजासभोवती बसला, त्याने भाकर घेतली आणि उपकार मानले. नंतर त्याने ती मोडली व ती त्यांना तो देऊ लागला.
31 तेव्हा त्यांचे डोळे उघडले आणि त्यांनी त्याला ओळखले. पण तो त्यांच्यातून अदुश्य झाला.
32 मग ते एकमेकांना म्हणू लागले, “तो वाटेवर आपणाशी बोलत असताना व पवित्र शास्त्र आपल्याला स्पष्ट करुन सांगत असताना आपली अंत:करणे आतल्या आत उकळत नव्हती काय?”
33 मग ते लगेच उठले, व यरुशलेमेस परत गेले. तेव्हा त्यांना अकरा प्रेषित व त्यांच्याबरोबर असलेले इतर एकत्र जमलेले आढळले.
34 प्रेषित आणि इतरजण म्हणाले, “खरोखर प्रभु उठला आहे! आणि शिमोनाला दिसला आहे.”
35 नंतर त्या दोन शिष्यांनी वाटेत काय घडले ते त्याला सांगितले आणि तो भाकर मोडत असताना त्यांनी त्याला कसे ओळखले ते सांगितले.
36 ते या गोष्टी त्यांना सांगत असतानाच येशू त्यांच्यामध्ये उभा राहिला आणि त्यांस म्हणाला, “तुम्हांस शांति असो.”
37 ते दचकले आणि भयभीत झाले. त्यांना असे वाटले की, ते भूत पाहत आहेत.
38 तो त्यांना म्हणाला, “तुम्ही असे अस्वस्थ का झालात? तुमच्या मनात शंका का निर्माण झाल्या?
39 माझे हात व पाय पाहा. तुम्हाला मी दिसतो तोच मी आहे. मला स्पर्श करा आणि पाहा की, मला आहे तसे हाडमांस भुताला नसते.
40 असे बोलून त्याने त्यांस आपले हातपाय दाखवले. तरीही त्यांच्या आनंदामुळे त्यांना ते खरे वाटेना.
41 ते आश्चर्यचकित झाले तेव्हा येशू त्यांना म्हणाला, “येथे तुमच्याजवळ खाण्यासाठी काय आहे?”
42 खरे त्यांनी त्याला भाजलेला माशाचा तुकडा दिला.
43 त्याने तो घेतला व त्यांच्यासमोर खाल्ला.
44 तो त्यांना म्हणाला, “ह्याच त्या गोष्टी ज्या मी तुम्हांबरोबर असताना सांगितल्या होत्या की, मोशेचे नियमशास्त्र, भविष्यवादी आणि स्तोत्रे ह्यात माझ्याविषयी जे सांगितले आहे ते सर्व पूर्ण झालेच पाहिजे.”
45 नंतर पवित्र शास्त्र समजण्यासाठी त्याने त्यांची मने उघडली.
46 मग तो त्यांना म्हणाला, “असे लिहिले आहे की, ख्रिस्ताने दु:ख भोगावे आणि मेलेल्यांतून तिसऱ्या दिवशी उठावे.
47 आणि यरुशलेमापासून सुरुवात करुन सर्व राष्ट्रांस माझ्या पित्याने जे वचन दिले आहे ते पाठवीन. पापक्षमेसाठी पश्चात्तापाची घोषणा करावी.
48 या गोष्टींचे तुम्ही साक्षी आहात.

लूक 24:1-48

येशूचा प्रथम फळांचा विजय

येशू “प्रथम फळाच्या” पवित्र दिवशी मृत्यूवर विजयी झाला, हे महत्कृत्य त्याच्या शत्रूंना आणि त्याच्या शिष्यांनाही अशक्य वाटले होते. ज्याप्रमाणे होळी वाईटावर चांगल्याचा विजय साजरा करते, त्याचप्रमाणे येशूचा या दिवशी मिळविलेला विजय हा एक चांगला विजय होता.

54 जेव्हा हे विनाशी शरीर अविनाशीपण धारण करील व हे मर्त्य शरीर अमरत्व धारण करील, तेव्हा पवित्र शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे होईल.“विजयात मरण गिळले गेले आहे.”यशया 25:8
55 “अरे मरणा तुझा विजय कोठे आहे? मरण, तुझी नांगी कोठे आहे?”
56 मरणाची नांगी पाप आहे आणि पापाचे सामर्थ्य नियमाशास्त्रापासून येते.

1 करिंथ 15:54-56

आम्ही भूमिकांत बदल करण्याद्वारे होळी साजरी करीत असतो, या ‘प्रथम फळांनी’ सर्वात मोठी भूमिका उलटी घडवून आणली. पूर्वी मृत्यूला मानवजातीवर पूर्ण सत्ता होती. आता येशूने मरणावर सत्ता मिळविली आहे. त्याने ती सत्ता उलटून पाडली. नरसिंहाला हिरण्यकश्यपूच्या शक्तिविरुद्ध जागा मिळाली, पापावाचून मरण्याद्वारे, येशूला वरकरणी अजेय अशा मृत्यूला पराभूत करण्यास वाव मिळाला.

तुमच्या माझ्यासाठी विजय

पण हा फक्त येशूसाठी विजय नव्हता. हा तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठीही विजय आहे, ज्याची प्रथम फळांच्या वेळेनुसार हमी दिलेली आहे. बायबल स्पष्ट करते:

20 परंतु आता प्रत्यक्षात ख्रिस्त मरणातून उठविला गेला आहे. जे मेलेले आहेत त्यांच्यातील तो प्रथम फळ आहे.
21 कारण ज्याअर्थी मनुष्याद्वारे मरण आले त्याप्रमणे मृतांचे पुनरुत्थानसुद्धा मनुष्याद्वारेच आले.
22 कारण जसे आदामाद्वारे सर्व मरण पावतात तसेच सर्वजण ख्रिस्ताद्वारे जिवंत केले जातील.
23 पण प्रत्येक जण त्याच्या क्रमानुसार, ख्रिस्त जो प्रथम फळ आहे, आणि मग ख्रिस्त येण्याच्या वेळी त्याचे असलेले,
24 मग शेवट येईल प्रत्येक अधिपती, प्रत्येक सत्ता, व प्रत्येक सामर्थ्य जेव्हा ख्रिस्त नाहीसे करील, तेव्हा ख्रिस्त देवपित्याला राज्य देईल.
25 कारण देवाने ख्रिस्ताचे शत्रू ख्रिस्ताच्या पायाखाली ठेवीपर्यंत ख्रिस्ताने राज्य केले पाहिजे.
26 शेवटचा शत्रू असल्यासारखा मृत्यूचा नाश केला पाहिजे.

1 करिंथ 15:20-26

येशूने प्रथम फळांच्या दिवशी मरणातून जिवंत झाला म्हणून आपण जाणू शकतो की तो आपल्याला मृत्यूपासून पुनरुत्थानामध्ये भाग घेण्यासाठी आमंत्रित करतो. जसे प्रथम फळ नवीन वसंत ऋतूच्या जीवनाचे अर्पण होते ज्यात नंतर मोठ्या हंगामाची अपेक्षा होती, त्याचप्रमाणे येशू ‘प्रथम फळांच्या’ दिवशी मरणातून उठल्याने ‘जे त्याचे आहेत’ त्या सर्वांसाठी नंतरच्या पुनरुत्थानाची अपेक्षा धरतो.

वसंताचे बीज

किंवा असा विचार करा. 1ल्या दिवशी येशूने स्वतःला ‘बीज’ म्हटले. जसे होळी वसंत ऋतूमध्ये बियांपासून नवीन जीवनाच्या अंकुरणाचा उत्सव साजरा करते, तसेच होळी येशूच्या नव्या जीवनाकडेही लक्ष वेधते, ‘बीज’ जे वसंत ऋतूमध्ये पुन्हा जिवंत झाले.

दुसरा मनू

बायबल मनूच्या संकल्पनेचा उपयोग करून येशूच्या पुनरुत्थानाचे स्पष्टीकरण करते. अगदी प्राचीन वेदांत, मनू सर्व मानवजातीचा पूर्वज होता. आपण सर्व त्याची मुले आहोत. पुराणांनी नंतर प्रत्येक कल्प किंवा युगासाठी (या कल्पात श्रद्धादेव मनु हे मन्वंतर आहे) एक नवीन मनूस समाविष्ट केले. इब्री वेद समजाविते की आदाम हा मनू होता, ज्याच्यापासून सर्व मानवजातीत मृत्यू पसरला कारण त्याच्याद्वारे तो त्याच्या मुलांस मिळाला.

पण येशू पुढचा मनू आहे. मृत्यूवर विजय मिळवून त्याने एका नवीन कल्पाचे उद्घाटन केले. त्याची मुले या नात्याने येशूप्रमाणे पुनरुत्थानाद्वारे आपण मृत्यूवरही विजयात सहभागी होऊ. तोे प्रथम पुनरुत्थित झाला आणि नंतर आमचे पुनरुत्थान होईल. तो आपल्याला नवीन जीवनातील त्याच्या पहिल्या फळांचे अनुसरण करण्याचे आमंत्रण देतो.

ईस्टर : त्या रविवारच्या पुनरुत्थानांचा उत्सव साजरा करणे

इस्टर आणि होळी हे दोन्ही रंगांनी साजरे केले जातात

आज, आपण अनेकदा येशूच्या पुनरुत्थानांस ईस्टर म्हणतो, आणि ईस्टरचा रविवार तो जिवंत झाल्याचा रविवार म्हणून साजरा करतो. अनेक जण नवीन जीवनाच्या प्रतिकांस रंगवून, जसे घर, ईस्टर साजरा करतात. जसे आपण रंगांनी होळी साजरी करतो, तसेच ईस्टरही साजरा केला जातो. जशी होळी नवीन सुरुवात साजरी करते, तसेच ईस्टर देखील करतो. ईस्टर साजरा करण्याची विशिष्ट पद्धत महत्वाची नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे प्रथम फळांची पूर्तता म्हणून येशूचे पुनरुत्थान आणि त्याचे फायदे प्राप्त करणे महत्वाचे आहे.

आपण आठवड्याच्या समयरेखेत हे पाहतो :

 येशू प्रथम फळांच्या दिवशी मरणातून उठतो – तुम्हाला व मला देऊ केलेले मृत्यूपासून नवीन जीवन.

उत्तम शुक्रवारचेउत्तर दिले

हे ‘उत्तम शुक्रवार’ ‘चांगला’ का आहे या आमच्या प्रश्नाचे उत्तर देते.

9 देवाच्या कृपेने प्रत्येकाकरता मरणाचा अनुभव घ्यावा म्हणून ज्याला ‘देवदूतांपेक्षा काही काळापुरते कमी केले होते,’ तो येशू मरण सोसल्यामुळे ‘गौरव व थोरवी ह्यांनी मुकुटमंडित केलेला’ असा आपण पाहतो.

इब्री 2:9

जेव्हा येशूने ‘मृत्यूची चव घेतली’, तेव्हा त्याने तुमच्यासाठी, माझ्यासाठी आणि ‘प्रत्येकासाठी’ असे केले. उत्तम शुक्रवार हा ‘चांगला’ आहे कारण तो आमच्यासाठी चांगला होता.

येशूच्या पुनरुत्थानावर विचार

येशूने त्याचे पुनरुत्थान सिद्ध करण्यासाठी, अनेक दिवस स्वतःला मृत्यूपासून जिवंत असल्याचे दाखविले, जे येथे लिहिलेले आहे. परंतु त्याच्या शिष्यांना त्याचे प्रथम दर्शन:

त्यांना वायफळ बडबड वाटली

लूक 24:10

येशूला असे करावे लागले :

27 आणि म्हणून त्याने मोशेपासून सुरुवात करुन आणि सर्व संदेष्ट्यापर्यंत सांगून, पवित्र शास्त्रात त्याच्याविषयी काय लिहिले आहे ते सर्व त्याने त्यांना स्पष्ट करुन सांगितले.

लूक 24:27

नंतर पुन्हा आणखी:

44 तो त्यांना म्हणाला, “ह्याच त्या गोष्टी ज्या मी तुम्हांबरोबर असताना सांगितल्या होत्या की, मोशेचे नियमशास्त्र, भविष्यवादी आणि स्तोत्रे ह्यात माझ्याविषयी जे सांगितले आहे ते सर्व पूर्ण झालेच पाहिजे.”

लूक 24:44

आपल्याला खरोखर सार्वकालिक जीवन देण्याची देवाची योजना आहे हे आपण कसे सांगू शकतो? फक्त देवालाच भविष्य माहित आहे. ऋषीमुनींनी शेकडो वर्षांपूर्वी चिन्हे व भविष्यवाण्या लिहिल्यात, जेणेकरून येशूने ते पूर्ण केले की नाही हे आम्ही सत्यापित करू शकतो…

4 हे मी यासाठी लिहित आहे की, जे काही तुम्हांला शिकविण्यात आले ते खरे आहे, हे तुम्हांला समजावे.

लूक 1:4

येशूचा मृत्यू आणि पुनरुत्थान याबद्दल माहिती व्हावी म्हणून आपण शोधू या :

 1. इब्री वेद उत्पत्तिपासून नृत्य म्हणून दुःख सप्ताह दर्शवित आहेत
 2. पुनरुत्थानाचा पुरावा ऐतिहासिक दृष्टीकोनातून.
 3. पुनरुत्थान जीवनाची ही भेट कशी मिळवायची.
 4. भक्तीमार्फत येशूला समजून घ्या
 5. रामायणाच्या भिंगातून शुभवर्तमान.