दिवाळी आणि प्रभु येशू

भारतात काम करीत असतांना प्रथमच मी ‘अगदी जवळून’ दिवाळीचा अनुभव घेतला. मी महिनाभर मुक्काम करायला आलो होतो आणि माझ्या मुक्कामाच्या आरंभी आजूबाजूला दिवाळी साजरी केली जात होती. मला सर्वात जास्त जी गोष्ट आठवत असेल ती म्हणजे सर्व प्रकारचे फटाके – वातावरण धुरामुळे भरले होते आणि त्यामुळे माझ्या डोळ्यांची किंचित आग होऊ लागली होती.  माझ्या सभोवतालच्या त्या उत्साहपूर्ण वातावरणात मला दिवाळीविषयी शिकावयाचे होते, ती काय होती आणि याचा कार्य अर्थ होता हे सर्व मला जाणून घ्यावयाचे होते आणि मी त्याच्या प्रेमात पडलो.

ह्या ‘दीपोत्सवाने’ मला प्रेरणा मिळाली कारण मी येशू सत्संगवर विश्वास ठेवणारा आहे आणि त्याचा अनुयायी आहे ज्याला प्रभु येशूच्या नावाने सुद्धा ओळखले जाते. आणि त्याच्या शिकवणीचा मुख्य संदेश हा होता की त्याचा प्रकाश आमच्यातील अंधार दूर करील. तर दिवाळी खूपशी प्रभु येशूसमान आहे म्हणावयाचे.

आपल्यात अंधाराची समस्या आहे हे आपल्यापैकी अनेकांस समजते. म्हणूनच इतके लक्षावधी लोक कुंभमेळा उत्सवात भाग घेतात – कारण आमच्यापैकी लाखो लोकांना हे माहीत आहे की आमच्या जीवनात पातके आहेत आणि आपण ही पातके धुऊन टाकण्याची आणि स्वतःस शुद्ध करण्याची आम्हास गरज आहे. तसेच, सुप्रसिद्ध प्रार्थस्नान (किंवा प्रतासन) मंत्राची पुरातन प्रार्थना आपल्यात हे पाप अथवा अंधकार असल्याचे मान्य करते.

मी पापी आहे. मी पापाचा परिणाम आहे. मी पापात जन्मलो आहे. माझा आत्मा पापात आहे. मी पापी सर्वात वाईट आहे. हे सुदंर डोळे असलेल्या देवा, हे बलिदानाच्या प्रभु, तू मला वाचव.

परंतु आमच्यात असलेले हे अंधकाराचे, किंवा पापाचे विचार प्रोत्साहनदायक नाहीत. खरे म्हणजे आम्ही कधीकधी त्यास ‘वाईट बातमी’ म्हणून समजतो. म्हणूनच अंधारावर मात करण्यासाठी प्रकाशाचा विचार आपल्याला बरीच आशा व उत्सव देतो. आणि म्हणून, मेणबत्त्या, मिठाई आणि फटाके यांच्यासह दिवाळी अंधारावर विजय मिळवील ही आशा व्यक्त  करते.

प्रभु येशू – जगातील प्रकाश

प्रभु येशूने अगदी हेच केले आहे. वेद पुस्तकम् (किंवा बायबल) मधील शुभवर्तमान येशूचे खालीलप्रमाणे वर्णन करते:

1आदि में शब्द [a] था। शब्द परमेश्वर के साथ था। शब्द ही परमेश्वर था।यह शब्द ही आदि में परमेश्वर के साथ था। दुनिया की हर वस्तु उसी से उपजी। उसके बिना किसी की भी रचना नहीं हुई। उसी में जीवन था और वह जीवन ही दुनिया के लोगों के लिये प्रकाश (ज्ञान, भलाई) था। प्रकाश अँधेरे में चमकता है पर अँधेरा उसे समझ नहीं पाया।

योहान 1:1-5

तर आपण पाहा, हा ‘शब्द’ त्या आशेची परिपूर्तता आहे जी दिवाळी व्यक्त करते. आणि ही आशा देवाकडून आलेल्या या ‘शब्दा’ मध्ये येते, ज्याची योहान नंतर प्रभु येशू म्हणून ओळख करून देतो. सुवार्ता असे म्हणून पुढे सुरू राहते

 उस प्रकाश की, जो सच्चा था, जो हर मनुष्य को ज्ञान की ज्योति देगा, जो धरती पर आने वाला था।10 वह इस जगत में ही था और यह जगत उसी के द्वारा अस्तित्व में आया पर जगत ने उसे पहचाना नहीं। 11 वह अपने घर आया था और उसके अपने ही लोगों ने उसे अपनाया नहीं। 12 पर जिन्होंने उसे अपनाया उन सबको उसने परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। 13 परमेश्वर की संतान के रूप में वह कुदरती तौर पर न तो लहू से पैदा हुआ था, ना किसी शारीरिक इच्छा से और न ही माता-पिता की योजना से। बल्कि वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ।

योहान 1:9-13

याद्वारे हे स्पष्ट होते की प्रभु येशू ‘प्रत्येकाला प्रकाश देण्यासाठी’ कसा आला. काहींस असे वाटते की हे केवळ ख्रिस्ती लोकांसाठी आहे परंतु लक्षात घ्या की यात म्हटले आहे की हा प्रस्ताव ‘जगातील’ प्रत्येकासाठी आहे की त्यांनी ‘देवाची मुले’ ठरावे. हा प्रस्ताव असा आहे की प्रत्येकाला, कमीत कमी प्रत्येकाला ज्यांना स्वारस्य आहे, ते दिवाळीसमान, त्यांच्या आतील अंधारावर मात करतात.

प्रभु येशूच्या जीवनाची भविष्यवाणी शेकडो वर्षांपूर्वी करण्यात आली होती

प्रभु येशूबद्दल असामान्य गोष्ट ही आहे की त्याच्या देहधारणाविषयी वेगवेगळ्याप्रकारे भविष्यद्वाणी करण्यात आली होती आणि भाकीत करण्यात आले होते आणि त्याच्या सुरुवातीच्या मानवी इतिहासातील घटनांविषयी भाकीत करण्यात आले होते आणि त्यांची नोंद इब्री वेदांमध्ये करण्यात आली आहे. अशाप्रकारे तो या पृथ्वीवर येण्यापूर्वीच त्याच्याबद्दल लिहिलेले होते. आणि त्याच्या देहधारणाच्या काही भविष्यवाण्या ऋगवेदातील अत्यंत पुरातन स्तोत्रांत स्मरण करण्यात आलेल्या आहेत, ज्यात पुरुषाच्या आगमनाचे स्तवन करण्यात आले आहे आणि आणि मनूच्या महापुरासारख्या मानवजातीच्या पुरातन घटना नोंदवल्या आहेत. ह्यास मनू म्हणजे बायबलमध्ये – वेद पुस्तकात – ‘नोहा’ म्हटलेले आहे. पुरुष किंवा प्रभु येशूच्या आगमनाची आशा देत या प्राचीन अहवालांमध्ये लोकांच्या पापांच्या अंधाराचे वर्णन करण्यात आलेले आहे.

ऋग्वेदाच्या भविष्यवाणीत, पुरुस, म्हणजे परमेश्वराचा व परिपूर्ण मानवाचा अवतार पुरुष यज्ञ केला जाणार होता. आपल्या पापांच्या कर्माचा दंड चुकविण्यासाठी आणि आपणास आतून शुद्ध करण्यासाठी हा यज्ञ किंवा बलिदान पुरेसे होते. प्रक्षालन आणि पूजा चांगली आहेत, परंतु ती बाहेरील भागात मर्यादित आहेत. आम्हाला आतून शुद्ध करण्यासाठी त्यापेक्षा चांगल्या बलिदानाची गरज आहे.

प्रभु येशूविषयी हिब्रू वेदांमध्ये भविष्यवाणी केलेली आहे.

ऋग्वेदातील या स्तोत्रांसह, हिब्रू वेदांनी सुद्धा येणाऱ्याच्या आगमनाची भविष्यवाणी केली. इब्री वेदांमधील प्रमुख म्हणजे यशया (जो इ.स.पू. 750 च्या आसपासच्या काळात जगला, दुसऱ्या शब्दांत, प्रभु येशू या पृथ्वीवर येण्याच्या 750 वर्षे पूर्वी). येणाऱ्याबद्दल त्याला बरीच अंतर्दृष्टि होती. जेव्हा त्याने प्रभु येशूविषयी घोषणा केली तेव्हा तो दिवाळीची अपेक्षा करतो:

यद्यपि आज ये लोग अन्धकार में निवास करते हैं, किन्तु इन्हें महान प्रकाश का दर्शन होगा। ये लोग एक ऐसे अन्धेरे स्थान में रहते हैं जो मृत्य़ु के देश के समान है। किन्तु वह “अद्भुत ज्योति” उन पर प्रकाशित होगा।

यशया 9:2

असे का होईल? तो पुढे म्हणतो,

यह सब कुछ तब घटेगा जब उस विशेष बच्चे का जन्म होगा। परमेश्वर हमें एक पुत्र प्रदान करेगा। यह पुत्र लोगों की अगुवाई के लिये उत्तरदायी होगा। उसका नाम होगा: “अद्भुत, उपदेशक, सामर्थी परमेश्वर, पिता—चिर अमर और शांति का राजकुमार।”

यशया 9:6

परंतु जरी तो अवतार होता, तरीही आपल्या सर्व गरजा पूर्ण करण्यासाठी तो आमचा सेवक बनला.

किन्तु उसने हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए। उसने हमारी पीड़ा को हमसे ले लिया और हम यही सोचते रहे कि परमेश्वर उसे दण्ड दे रहा है। हमने सोचा परमेश्वर उस पर उसके कर्मों के लिये मार लगा रहा है। किन्तु वह तो उन बुरे कामों के लिये बेधा जा रहा था, जो हमने किये थे। वह हमारे अपराधों के लिए कुचला जा रहा था। जो कर्ज़ हमें चुकाना था, यानी हमारा दण्ड था, उसे वह चुका रहा था। उसकी यातनाओं के बदले में हम चंगे (क्षमा) किये गये थे। किन्तु उसके इतना करने के बाद भी हम सब भेड़ों की तरह इधर—उधर भटक गये। हममें से हर एक अपनी—अपनी राह चला गया। यहोवा द्वारा हमें हमारे अपराधों से मुक्त कर दिये जाने के बाद और हमारे अपराध को अपने सेवक से जोड़ देने पर भी हमने ऐसा किया।

यशया 53:4-6

यशया प्रभु येशूच्या वधस्तंभावर चढविले जाण्याचे वर्णन करीत आहे. घडण्याआधी 750 वर्षांपूर्वी तो असे करतो आणि तो वधस्तंभाचे वर्णन आम्हास आरोग्य देणारे बलिदान म्हणून करतो. आणि हे कार्य जे तो सेवक करील ते असे असेल की परमेश्वर त्याला म्हणेल

“तू मेरे लिये मेरा अति महत्त्वपूर्ण दास है।इस्राएल के लोग बन्दी बने हुए हैं।उन्हें मेरे पास वापस लौटा लाया जायेगा और तब याकूब के परिवार समूह मेरे पास लौट कर आयेंगे।किन्तु तेरे पास एक दूसरा काम है। वह काम इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण हैमैं तुझको सब राष्ट्रों के लिये एक प्रकाश बनाऊँगा। तू धरती के सभी लोगों की रक्षा के लिये मेरी राह बनेगा।”7 इस्राएल का पवित्र यहोवा, इस्राएल की रक्षा करता है और यहोवा कहता है, “मेरा दास विनम्र है।वह शासकों की सेवा करता है, और लोग उससे घृणा करते है किन्तु राजा उसका दर्शन करेंगे और उसके सम्मान में खड़े होंगे महान नेता भी उसके सामने झुकेंगे।”ऐसा घटित होगा क्योंकि इस्राएल का वह पवित्र यहोवा ऐसा चाहता है, और यहोवा के भरोसे रहा जा सकता है। वह वही है जिसने तुझको चुना।

यशया 49:6-7

तर आपण हे पाहा! हे माझ्यासाठी आहे आणि हे तुमच्यासाठी सुद्धा आहे. हे प्रत्येकासाठी आहे.

पौलाचे उदाहरण

वस्तुतः, असा व्यक्ती ज्याने प्रभु येशूचे बलिदान त्याच्यासाठी आहे असा नक्कीच नाही विचार केला नव्हता तो होता पौल, हा येशूच्या नावाचा विरोध करणारा होता. परंतु, प्रभु येशूबरोबर त्याची भेट घडून आली ज्यामुळे त्याला नंतर लिहावे लागले

क्योंकि उसी परमेश्वर ने, जिसने कहा था, “अंधकार से ही प्रकाश चमकेगा” वही हमारे हृदयों में प्रकाशित हुआ है, ताकि हमें यीशु मसीह के व्यक्तित्व में परमेश्वर की महिमा के ज्ञान की ज्योति मिल सके।

2 करिंथ 4:6

प्रभुसोबत पौलाची व्यक्तिगत भेट घडून आली ज्यामुळे ”त्याच्या अंतःकरणात प्रकाश पडला.“

आपणासाठी येशूच्या प्रकाशाचा अनुभव करणे

मग यशयाने ज्याविषयी भविष्यवाणी केेली होती, आणि ज्याचा पौलाने अनुभव घेतला होता त्या अंधकारापासून ‘तारण’ मिळविण्यासाठी व पापाची जागा प्रकाशाने घ्यावी म्हणून आपण काय केले पाहिजे? पौल या प्रश्नाचे उत्तर दुसऱ्या पत्रात देतो जेथे तो लिहितो

 23 क्योंकि पाप का मूल्य तो बस मृत्यु ही है जबकि हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनन्त जीवन, परमेश्वर का सेंतमेतका वरदान है।

रोमकरांस पत्र 6:23

लक्ष द्या की तो म्हणतो की ही एक ‘देणगी’ अथवा बक्षिस आहे. व्याख्या म्हणून, देणगी किंवा बक्षिस हे कमविता येत नाही. आपण न कमविता किंवा ज्याच्या लायक नसतांनाही कोणीतरी आपणास बक्षिस देतो. परंतु देणगीचा अथवा बक्षिसाचा आपल्याला तोवर फायदा होणार नाही, किंवा ती आपल्या ताब्यात तोवर येणार नाही जोवर आपण तिचा ‘स्वीकार’ करणार नाही. हे येथे अधिक तपशीलाने स्पष्ट केले आहे, परंतु म्हणूनच योहानाने पूर्वी लिहिले आहे, ज्याचा आधी उल्लेख करण्यात आला आहे

12 पर जिन्होंने उसे अपनाया उन सबको उसने परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया।

योहान 1:12

म्हणून आपण त्याचा फक्त स्वीकार करता. असे आपण विनामूल्य देणगी  म्हणून देण्यात आलेल्या भेटीसाठी त्याला विनंती करून करू शकता. आपण विनंती करू शकण्याचे कारण तो जिवंत आहे. होय, त्याने आमच्या पापांसाठी बलिदान दिले होते, परंतु तीन दिवसांनंतर तो पुन्हा जिवंत झाला, जशी दुःख सहणाऱ्या त्या सेवकांबद्दल लिहितांना यशयाने शेकडो वर्षांपूर्वी भविष्यवाणी केली होती

11 वह अपनी आत्मा में बहुत सी पीड़ाएँ झेलेगा किन्तु वह घटने वाली अच्छी बातों को देखेगा। वह जिन बातों का ज्ञान प्राप्त करता है, उनसे संतुष्ट होगा।मेरा वह उत्तम सेवक बहुत से लोगों को उनके अपराधों से छुटकारा दिलाएगा। वह उनके पापों को अपने सिर ले लेगा।

यशया 53:11

म्हणून प्रभु येशू जिवंत आहे आणि जेव्हा जेव्हा आपण त्याला हाक देता तेव्हा तो आपले ऐकू शकतो. आपण त्यापुढे प्रार्थनास्नान (किंवा प्रतासन) मंत्र म्हणू शकता आणि तो ऐकेल आणि आपले तारण करील कारण त्याने आपणासाठी स्वतःला बलिदान केले आणि आता त्याला सर्व अधिकार आहेत. येथे पुन्हा ती प्रार्थना आहे जी आपण त्याच्यापुढे करू शकता:

मी पापी आहे. मी पापाचा परिणाम आहे. मी पापात जन्मलो आहे. माझा आत्मा पापात आहे. मी पापी सर्वात वाईट आहे. हे सुदंर डोळे असलेल्या देवा, हे बलिदानाच्या प्रभु, तू मला वाचव

कृपया येथे आपण इतर लेख ब्राउझ करा. ते मानवी इतिहासाच्या सुरूवातीस आरंभ होतात आणि आपणास अंधारापासून वाचवण्यासाठी आणि प्रकाशात आणण्यासाठी संस्कृत आणि हिब्रू वेदांमधून परमेश्वराची ही योजना दाखवितात, जी आपणास देणगी म्हणून देण्यात आली.

या दिवाळीत, आपण दिवे लावत असतांना आणि भेटवस्तूंची देवाणघेवाण करीत असतांना, प्रभु येशूकडून मिळालेल्या आतील प्रकाशाच्या ह्या देणगीचा आपण अनुभव करावा जसा पौलाने अनेक वर्षांपूर्वी अनुभव केला होता आणि त्याच्यात बदल घडून आला व हा प्रकाश आपणासही देऊ करण्यात आला आहे. दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा

येशूच्या बलिदानाद्वारे शुद्धिकरणाचे कृपादान कसे प्राप्त करावे?

येशू स्वतःस सर्व लोकांसाठी बलिदान म्हणून देण्यासाठी आला. ह्या संदेशाची पूर्वछाया प्राचीन ऋग्वेदांच्या स्तोत्रांमध्ये तसेच प्राचीन हिब्रू वेदांतील अभिवचनांमध्ये व उत्सवांमध्ये आढळून येते. जेव्हा आम्ही प्रार्थस्नान (किंवा प्रतसन) मंत्राची प्रार्थना जपतो.  तेव्हा प्रत्येक वेळी आम्ही विचारीत असलेल्या प्रश्नाचे उत्तर येशू आहे. हे कसे आहे? बायबलमध्ये (वेद पुस्तकम्) एका कर्मिक नियमाची घोषणा करण्यात आली आहे जो आपल्या सर्वांना प्रभावित करतो:

क्योंकि पाप का मूल्य तो बस मृत्यु ही है जबकि हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनन्त जीवन, परमेश्वर का सेंतमेतका वरदान है। पापाचे वेतन मरण आहे…

रोमकरांस पत्र 6:23

खाली मी एका चित्राद्वारे हा कर्माचा नियम दाखविला आहे. “मृत्यू” म्हणजे विभक्त होणे. जेव्हा आपला आत्मा आपल्या शरीरापासून विभक्त होतो तेव्हा आपण शारीरिकरित्या मृत होतो. त्याचप्रकारे आपण आध्यात्मिकरित्या देवापासून विभक्त झालो आहोत. हे सत्य आहे कारण देव पवित्र आहे (निष्पाप अथवा पापरहित).

पर्वताच्या दोन कडयांमधील दरीप्रमाणे पाप आम्हाला देवापासून विभक्त करते.

आपण स्वतःविषयी कल्पना करू शकतो की आपण पर्वताच्या एका कड्यावर आहोत आणि परमेश्वर देव दुसऱ्या कड्यावर आहे आणि पापाची मोठी दरी आम्हास देवापासून विभक्त करते.

या वेगळेपणामुळे दोषभावना व भय निर्माण होते. म्हणून आपण नैसर्गिकरित्या काही करण्याचा प्रयत्न करतो अर्थात् एक पूल बांधतो जो आम्हाला आपल्या बाजूने (मृत्यूच्या) देवापासून बाजूला घेऊन जाईल. आपण बळी देतो, पूजा करतो, तपस्या करतो, सणांमध्ये भाग घेतो, मंदिरांत जातो, प्रार्थना करतो आणि आपली पाप कमी करण्याचा किंवा थांबविण्याचा प्रयत्न करतो. गुणवत्ता किंवा पात्रता मिळविण्यासाठी केलेल्या कर्मांची ही यादी आपल्यापैकी काहींसाठी फार लांब असू शकते. समस्या ही आहे की आमचे प्रयत्न, गुण, बलिदान आणि तपस्वी पद्धती इत्यादी, जरी स्वतःमध्ये वाईट नसल्या, तरी अपुऱ्या आहेत कारण आपल्या पापांसाठी आवश्यक मोबदला (‘वेतन’)  म्हणजे ‘मृत्यू’  आहे. हे पुढील चित्रात स्पष्ट केले आहे.

धार्मिक गुण- जरी ते चांगले असले तरीही – आपण आणि देव यांच्यातील विभक्ती कमी करू शकत नाहीत

आपल्या धार्मिक प्रयत्नांद्वारे आपण आम्हाला देवापासून विभक्त करणारी दुफळी ओलांडण्यासाठी एक ‘पूल’ बांधण्याचा प्रयत्न करतो. जरी हे वाईट नसले, तरीही ते आपली समस्या सोडवणार नाही कारण आम्ही पूर्णपणे दुसर्या बाजूला जाण्यात यशस्वी होत नाही. आमचे प्रयत्न पुरेसे नाहीत. हे फक्त शाकाहारी अन्न खाऊन कर्करोग बरे करण्याचा प्रयत्न करण्यासारखे आहे (ज्याचा परिणाम मृत्यू होतो). पालेभाज्या खाणे खूप चांगले आहे – परंतु यामुळे कर्करोग बरा होणार नाही. त्यासाठी आपल्याला पूर्णपणे भिन्न उपचारांची गरज आहे. आपण ह्या प्रयत्नांचे स्पष्टीकरण धार्मिक गुणवत्तेच्या ‘सेतू’ च्या सहाय्याने करू शकतो जो केवळ अर्धा मार्ग जातो – दरी ओलांडून – आणि आम्हाला अद्याप देवापासून विभक्त सोडतो.

कर्मिक नियम ही एक वाईट बातमी आहे – हे इतकी वाईट बातमी आहे की आम्हाला बहुतेकदा ती ऐकायला देखील आवडत नाही आणि आम्ही बहुतेकदा आपले जीवन क्रियाकलापांनी आणि इतर गोष्टींनी भरतो या आशेने की हा नियम दूर होईल -परंतु आमच्या परिस्थितीचे गांभीर्य आमच्या अंतःकरणात खोलवर बुडून जाते. परंतु बायबलचा शेवट या कर्मिक नियमाने होत नाही.

क्योंकि पाप का मूल्य तो बस मृत्यु ही है जबकि हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनन्त जीवन, परमेश्वर का सेंतमेतका वरदान है। कारण पापाचे वेतन मरण आहे पण..

रोमकरांस पत्र 6:23

पण’ हा छोटासा शब्द दर्शवितो की नियमशास्त्राची दिशा आता दुसरीकडे सुवार्तेकडे – शुभवर्तमानाकडे जाणार आहे. हा कर्माचा नियम मोक्ष आणि प्रबोधनाच्या नियमाकडे वळला आहे. तर मोक्षाची ही चांगली बातमी काय आहे ?.

कारण पापाचे वेतन मरण आहे पण पण देवाचे कृपादान प्रभु येशू ख्रिस्तामध्ये  सार्वकालिक जीवन आहे

रोमकरांस पत्र 6:23

सुसमाचार की अच्छी खबर यह है कि यीशु की मृत्यु का बलिदान हमारे और परमेश्वर के बीच इस अलगाव को पाटने के लिए पर्याप्त है। हम यह जानते हैं क्योंकि उनकी मृत्यु के तीन दिन बाद यीशु शारीरिक रूप से जीवित हुए, फिर से एक भौतिक पुनरुत्थान में जीवित हुए। हालाँकि आज कुछ लोग यीशु के पुनरुत्थान को अविश्वास करने के लिए चुनते हैं, लेकिन इसके लिए एक बहुत मजबूत मामला बनाया जा सकता है, जो इस सार्वजनिक व्याख्यान में दिखाया गया है जो मैंने एक विश्वविद्यालय में किया था (वीडियो लिंक यहाँ)। प्रभु यीशु ने स्वर्ग में प्रवेश किया और स्वयं को भगवान को अर्पित कर दिया। एक अर्थ में, उसने सभी लोगों की ओर से, पाप की सफाई के लिए स्वयं को अर्पित करके, भगवान द्वारा स्वीकार की गई पूजा की।

यीशु पूर्ण बलिदान देने वाला पुरु है। चूँकि वह एक आदमी था, वह एक ऐसा पुल बनाने में सक्षम था, जो चैस को फैलाता है और मानवीय पक्ष को छूता है और चूँकि वह परिपूर्ण था और वह ईश्वर के पक्ष को भी छूता था। वह जीवन के लिए एक पुल है और इसे नीचे के रूप में चित्रित किया जा सकता है

येशू हा पूल आहे जो देव आणि मानव यांच्यातील अंतर दूर करतो. त्याचे बलिदान आपल्या पापांची भरपाई करते.

येशू हा परिपूर्ण बलिदान करणारा पुरुष आहे. मनुष्य असल्याने तो पूल बनण्यास सक्षम आहे जो मधले अंतर दूर करतो आणि मानवी बाजूला स्पर्श करतो आणि परिपूर्ण असल्यामुळे तो देवाच्या बाजूला देखील स्पर्श करतो. तो जीवनाचा पूल आहे आणि हे खालीलप्रमाणे आकृतीद्वारे स्पष्ट करता येते.

येशूचे हे बलिदान आपल्याला कसे दिले गेले त्याकडे लक्ष द्या. हे एक… देणगी  म्हणून देण्यात आले. भेटवस्तूंचा विचार करा. भेटवस्तू काय आहे हे महत्त्वाचे नाही, जर ते खरोखर एखादे कृपादान अथवा देणगी असेल तर त्यासाठी आपण कार्य करीत नाही आणि आपण गुणवत्तेने ते कमवत नाही. आपण ते कमविले तर देणगी यापुढे देणगी राहणार नाही! त्याचप्रकारे आपण येशूच्या बलिदानाची योग्यता मिळवू शकत नाही किंवा कमवू शकत नाही. ते आपल्याला देणगी म्हणून दिले जाते.

आणि ही देणगी किंवा कृपादान काय आहे? ते म्हणजे सार्वकालिक जीवन  आहे. याचा अर्थ असा की आपणास मरण आणणारे पाप आता रद्द केले गेले आहे. येशूचे बलिदान हा एक पूल आहे ज्यावरून आपण देवाशी संपर्क साधण्यासाठी आणि जीवन प्राप्त करण्यासाठी पार जाऊ शकता आणि जीवन प्राप्त करू शकता – ते कायमचे टिकते. ही देणगी येशूने दिली आहे, जो मरणातून उठून, स्वतःला ‘प्रभु’ असल्याचे दाखवतो.

तर येशू आपल्याला देणगी म्हणून देत असलेल्या त्या जीवनाच्या या पुलावर आपण आणि मी कसे ‘ओलांडून’ जाल? पुन्हा, भेटवस्तूंचा विचार करा. जर कोणी येऊन आपल्याला बक्षिस किंवा भेटवस्तू दिली तर ती अशी वस्तू आहे जिच्यासाठी आपण काम करीत नाही. परंतु भेटवस्तूचा अथवा देणगीचा फायदा मिळविण्यासाठी आपण तिचा ‘स्वीकार’  केला पाहिजे. जेव्हा जेव्हा एखादी देणगी दिली जाते तेव्हा तेथे दोन पर्याय असतात. एकतर देणगी नाकारली जाऊ शकते (“धन्यवाद नाही”) किंवा तिचा स्वीकार केला जातो (“तुझ्या देणगीबद्दल धन्यवाद. मी तिचा स्वीकार करीत आहे”). म्हणून येशू जी देणगी देत आहे तिचा स्वीकार केला पाहिजे. यावर फक्त ‘विश्वास ठेवणे’, ‘तिचा अभ्यास करणे’  किंवा ‘समजून घेणे’ पुरेसे असू शकत नाही. पुढील चित्रात हे स्पष्ट केले आहे जेथे आपण देवाकडे वळून आणि त्याने आपल्याला देऊ केलेल्या देणगीचा स्वीकार करून पुलावरून ‘चालून’  जातो.

येशूचे बलिदान ही एक देणगी अथवा कृपादान आहे ज्याचा स्वीकार करण्याची आपण प्रत्येकाने निवड केली पाहिजे.

तर आपण ह्या देणगीचा कसा स्वीकार करतो? बायबल असे म्हणते की

 यह इसलिए है कि यहूदियों और ग़ैर यहूदियों में कोई भेद नहीं क्योंकि सब का प्रभु तो एक ही है। और उसकी दया उन सब के लिए, जो उसका नाम लेते है, अपरम्पार है।

रोमकरास 10:12

लक्षात घ्या की हे अभिवचन  “प्रत्येकासाठी”  आहे, विशिष्ट धर्म, वंश किंवा देशासाठी नाही. येशू मेलेल्यांतून उठला म्हणून तो आताही जिवंत आहे आणि तो ‘प्रभु’ आहे. म्हणून जर आपण त्याला हाक माराल तर तो ऐकेल आणि आपले जीवनाचे कृपादान तो आपणास देईल. आपणास त्याला हाक मारण्याची आणि त्याला मागणी करण्याची गरज आहे – त्याच्याशी संभाषण करण्याद्वारे. कदाचित आपण हे कधीही केले नसेल. येथे मार्गदर्शन करण्यात आले आहे ज्याद्वारे आपणास त्याच्याशी संवाद साधण्यात  आणि प्रार्थना करण्यात मदत मिळू शकेल. हा जादूचा मंत्र नाही. हे विशिष्ट शब्द नाहीत जे सामथ्र्य देतात. हा देणगी देण्याच्या त्याच्या क्षमतेवर आणि इच्छेवर आमचा विश्वास आहे. जेव्हा आम्ही त्याच्यावर विश्वास ठेवू तेव्हा तो आमचे ऐकेल व उत्तर देईल. म्हणून उंच आवाजात अथवा आपल्या आत्म्यात येशूशी बोलण्यासाठी ह्या मार्गदर्शिकेचा मोकळ्या मनाने उपयोग करावा.

प्रिय प्रभु येशू. मला हे समजते की माझ्या आयुष्यातील पापांमुळे मी देवापासून विभक्त झालो आहे. मी कितीही प्रयत्न केला तरीही, कोणत्याही प्रयत्नांमुळे अथवा बलिदानाने हा विभक्तपणा मला साधता येणार नाही. परंतु मला हे समजते की तुझा मृत्यू हा सर्व पाप धुऊन टाकण्यासाठी बलिदान होताअगदी माझी पापेसुद्धा. माझा असा विश्वास आहे की तू बलिदान दिल्यानंतर मेलेल्यांतून उठला म्हणून मी हे समजू शकतो की तुझे बलिदान पुरेसे होते. मी तुला विनंती करतो की कृपा करून मला माझ्या पापांपासून शुद्ध कर आणि मला देवाशी माझे नाते जोड यासाठी की मला सार्वकालिक जीवन प्राप्त व्हावेमी पापाचा गुलाम म्हणून जीवन जगू इच्छित नाही म्हणून कृपया मला कर्माच्या जाळ्यात अडकवून ठेवणार्या या पापांपासून मुक्त करा. धन्यवाद, प्रभु येशू, माझ्यासाठी हे सर्व केल्याबद्दल आणि तरीही माझ्या जीवनात माझे मार्गदर्शन करीत राहा जेणेकरून माझा प्रभु म्हणून मी तुझे अनुसरण करीत राहावे.