दिवाळी आणि प्रभु येशू

  • by

भारतात काम करीत असतांना प्रथमच मी ‘अगदी जवळून’ दिवाळीचा अनुभव घेतला. मी महिनाभर मुक्काम करायला आलो होतो आणि माझ्या मुक्कामाच्या आरंभी आजूबाजूला दिवाळी साजरी केली जात होती. मला सर्वात जास्त जी गोष्ट आठवत असेल ती म्हणजे सर्व प्रकारचे फटाके – वातावरण धुरामुळे भरले होते आणि त्यामुळे माझ्या डोळ्यांची किंचित आग होऊ लागली होती.  माझ्या सभोवतालच्या त्या उत्साहपूर्ण वातावरणात मला दिवाळीविषयी शिकावयाचे होते, ती काय होती आणि याचा कार्य अर्थ होता हे सर्व मला जाणून घ्यावयाचे होते आणि मी त्याच्या प्रेमात पडलो.

ह्या ‘दीपोत्सवाने’ मला प्रेरणा मिळाली कारण मी येशू सत्संगवर विश्वास ठेवणारा आहे आणि त्याचा अनुयायी आहे ज्याला प्रभु येशूच्या नावाने सुद्धा ओळखले जाते. आणि त्याच्या शिकवणीचा मुख्य संदेश हा होता की त्याचा प्रकाश आमच्यातील अंधार दूर करील. तर दिवाळी खूपशी प्रभु येशूसमान आहे म्हणावयाचे.

आपल्यात अंधाराची समस्या आहे हे आपल्यापैकी अनेकांस समजते. म्हणूनच इतके लक्षावधी लोक कुंभमेळा उत्सवात भाग घेतात – कारण आमच्यापैकी लाखो लोकांना हे माहीत आहे की आमच्या जीवनात पातके आहेत आणि आपण ही पातके धुऊन टाकण्याची आणि स्वतःस शुद्ध करण्याची आम्हास गरज आहे. तसेच, सुप्रसिद्ध प्रार्थस्नान (किंवा प्रतासन) मंत्राची पुरातन प्रार्थना आपल्यात हे पाप अथवा अंधकार असल्याचे मान्य करते.

मी पापी आहे. मी पापाचा परिणाम आहे. मी पापात जन्मलो आहे. माझा आत्मा पापात आहे. मी पापी सर्वात वाईट आहे. हे सुदंर डोळे असलेल्या देवा, हे बलिदानाच्या प्रभु, तू मला वाचव.

परंतु आमच्यात असलेले हे अंधकाराचे, किंवा पापाचे विचार प्रोत्साहनदायक नाहीत. खरे म्हणजे आम्ही कधीकधी त्यास ‘वाईट बातमी’ म्हणून समजतो. म्हणूनच अंधारावर मात करण्यासाठी प्रकाशाचा विचार आपल्याला बरीच आशा व उत्सव देतो. आणि म्हणून, मेणबत्त्या, मिठाई आणि फटाके यांच्यासह दिवाळी अंधारावर विजय मिळवील ही आशा व्यक्त  करते.

प्रभु येशू – जगातील प्रकाश

प्रभु येशूने अगदी हेच केले आहे. वेद पुस्तकम् (किंवा बायबल) मधील शुभवर्तमान येशूचे खालीलप्रमाणे वर्णन करते:

1आदि में शब्द [a] था। शब्द परमेश्वर के साथ था। शब्द ही परमेश्वर था।यह शब्द ही आदि में परमेश्वर के साथ था। दुनिया की हर वस्तु उसी से उपजी। उसके बिना किसी की भी रचना नहीं हुई। उसी में जीवन था और वह जीवन ही दुनिया के लोगों के लिये प्रकाश (ज्ञान, भलाई) था। प्रकाश अँधेरे में चमकता है पर अँधेरा उसे समझ नहीं पाया।

योहान 1:1-5

तर आपण पाहा, हा ‘शब्द’ त्या आशेची परिपूर्तता आहे जी दिवाळी व्यक्त करते. आणि ही आशा देवाकडून आलेल्या या ‘शब्दा’ मध्ये येते, ज्याची योहान नंतर प्रभु येशू म्हणून ओळख करून देतो. सुवार्ता असे म्हणून पुढे सुरू राहते

 उस प्रकाश की, जो सच्चा था, जो हर मनुष्य को ज्ञान की ज्योति देगा, जो धरती पर आने वाला था।10 वह इस जगत में ही था और यह जगत उसी के द्वारा अस्तित्व में आया पर जगत ने उसे पहचाना नहीं। 11 वह अपने घर आया था और उसके अपने ही लोगों ने उसे अपनाया नहीं। 12 पर जिन्होंने उसे अपनाया उन सबको उसने परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। 13 परमेश्वर की संतान के रूप में वह कुदरती तौर पर न तो लहू से पैदा हुआ था, ना किसी शारीरिक इच्छा से और न ही माता-पिता की योजना से। बल्कि वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ।

योहान 1:9-13

याद्वारे हे स्पष्ट होते की प्रभु येशू ‘प्रत्येकाला प्रकाश देण्यासाठी’ कसा आला. काहींस असे वाटते की हे केवळ ख्रिस्ती लोकांसाठी आहे परंतु लक्षात घ्या की यात म्हटले आहे की हा प्रस्ताव ‘जगातील’ प्रत्येकासाठी आहे की त्यांनी ‘देवाची मुले’ ठरावे. हा प्रस्ताव असा आहे की प्रत्येकाला, कमीत कमी प्रत्येकाला ज्यांना स्वारस्य आहे, ते दिवाळीसमान, त्यांच्या आतील अंधारावर मात करतात.

प्रभु येशूच्या जीवनाची भविष्यवाणी शेकडो वर्षांपूर्वी करण्यात आली होती

प्रभु येशूबद्दल असामान्य गोष्ट ही आहे की त्याच्या देहधारणाविषयी वेगवेगळ्याप्रकारे भविष्यद्वाणी करण्यात आली होती आणि भाकीत करण्यात आले होते आणि त्याच्या सुरुवातीच्या मानवी इतिहासातील घटनांविषयी भाकीत करण्यात आले होते आणि त्यांची नोंद इब्री वेदांमध्ये करण्यात आली आहे. अशाप्रकारे तो या पृथ्वीवर येण्यापूर्वीच त्याच्याबद्दल लिहिलेले होते. आणि त्याच्या देहधारणाच्या काही भविष्यवाण्या ऋगवेदातील अत्यंत पुरातन स्तोत्रांत स्मरण करण्यात आलेल्या आहेत, ज्यात पुरुषाच्या आगमनाचे स्तवन करण्यात आले आहे आणि आणि मनूच्या महापुरासारख्या मानवजातीच्या पुरातन घटना नोंदवल्या आहेत. ह्यास मनू म्हणजे बायबलमध्ये – वेद पुस्तकात – ‘नोहा’ म्हटलेले आहे. पुरुष किंवा प्रभु येशूच्या आगमनाची आशा देत या प्राचीन अहवालांमध्ये लोकांच्या पापांच्या अंधाराचे वर्णन करण्यात आलेले आहे.

ऋग्वेदाच्या भविष्यवाणीत, पुरुस, म्हणजे परमेश्वराचा व परिपूर्ण मानवाचा अवतार पुरुष यज्ञ केला जाणार होता. आपल्या पापांच्या कर्माचा दंड चुकविण्यासाठी आणि आपणास आतून शुद्ध करण्यासाठी हा यज्ञ किंवा बलिदान पुरेसे होते. प्रक्षालन आणि पूजा चांगली आहेत, परंतु ती बाहेरील भागात मर्यादित आहेत. आम्हाला आतून शुद्ध करण्यासाठी त्यापेक्षा चांगल्या बलिदानाची गरज आहे.

प्रभु येशूविषयी हिब्रू वेदांमध्ये भविष्यवाणी केलेली आहे.

ऋग्वेदातील या स्तोत्रांसह, हिब्रू वेदांनी सुद्धा येणाऱ्याच्या आगमनाची भविष्यवाणी केली. इब्री वेदांमधील प्रमुख म्हणजे यशया (जो इ.स.पू. 750 च्या आसपासच्या काळात जगला, दुसऱ्या शब्दांत, प्रभु येशू या पृथ्वीवर येण्याच्या 750 वर्षे पूर्वी). येणाऱ्याबद्दल त्याला बरीच अंतर्दृष्टि होती. जेव्हा त्याने प्रभु येशूविषयी घोषणा केली तेव्हा तो दिवाळीची अपेक्षा करतो:

यद्यपि आज ये लोग अन्धकार में निवास करते हैं, किन्तु इन्हें महान प्रकाश का दर्शन होगा। ये लोग एक ऐसे अन्धेरे स्थान में रहते हैं जो मृत्य़ु के देश के समान है। किन्तु वह “अद्भुत ज्योति” उन पर प्रकाशित होगा।

यशया 9:2

असे का होईल? तो पुढे म्हणतो,

यह सब कुछ तब घटेगा जब उस विशेष बच्चे का जन्म होगा। परमेश्वर हमें एक पुत्र प्रदान करेगा। यह पुत्र लोगों की अगुवाई के लिये उत्तरदायी होगा। उसका नाम होगा: “अद्भुत, उपदेशक, सामर्थी परमेश्वर, पिता—चिर अमर और शांति का राजकुमार।”

यशया 9:6

परंतु जरी तो अवतार होता, तरीही आपल्या सर्व गरजा पूर्ण करण्यासाठी तो आमचा सेवक बनला.

किन्तु उसने हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए। उसने हमारी पीड़ा को हमसे ले लिया और हम यही सोचते रहे कि परमेश्वर उसे दण्ड दे रहा है। हमने सोचा परमेश्वर उस पर उसके कर्मों के लिये मार लगा रहा है। किन्तु वह तो उन बुरे कामों के लिये बेधा जा रहा था, जो हमने किये थे। वह हमारे अपराधों के लिए कुचला जा रहा था। जो कर्ज़ हमें चुकाना था, यानी हमारा दण्ड था, उसे वह चुका रहा था। उसकी यातनाओं के बदले में हम चंगे (क्षमा) किये गये थे। किन्तु उसके इतना करने के बाद भी हम सब भेड़ों की तरह इधर—उधर भटक गये। हममें से हर एक अपनी—अपनी राह चला गया। यहोवा द्वारा हमें हमारे अपराधों से मुक्त कर दिये जाने के बाद और हमारे अपराध को अपने सेवक से जोड़ देने पर भी हमने ऐसा किया।

यशया 53:4-6

यशया प्रभु येशूच्या वधस्तंभावर चढविले जाण्याचे वर्णन करीत आहे. घडण्याआधी 750 वर्षांपूर्वी तो असे करतो आणि तो वधस्तंभाचे वर्णन आम्हास आरोग्य देणारे बलिदान म्हणून करतो. आणि हे कार्य जे तो सेवक करील ते असे असेल की परमेश्वर त्याला म्हणेल

“तू मेरे लिये मेरा अति महत्त्वपूर्ण दास है।इस्राएल के लोग बन्दी बने हुए हैं।उन्हें मेरे पास वापस लौटा लाया जायेगा और तब याकूब के परिवार समूह मेरे पास लौट कर आयेंगे।किन्तु तेरे पास एक दूसरा काम है। वह काम इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण हैमैं तुझको सब राष्ट्रों के लिये एक प्रकाश बनाऊँगा। तू धरती के सभी लोगों की रक्षा के लिये मेरी राह बनेगा।”7 इस्राएल का पवित्र यहोवा, इस्राएल की रक्षा करता है और यहोवा कहता है, “मेरा दास विनम्र है।वह शासकों की सेवा करता है, और लोग उससे घृणा करते है किन्तु राजा उसका दर्शन करेंगे और उसके सम्मान में खड़े होंगे महान नेता भी उसके सामने झुकेंगे।”ऐसा घटित होगा क्योंकि इस्राएल का वह पवित्र यहोवा ऐसा चाहता है, और यहोवा के भरोसे रहा जा सकता है। वह वही है जिसने तुझको चुना।

यशया 49:6-7

तर आपण हे पाहा! हे माझ्यासाठी आहे आणि हे तुमच्यासाठी सुद्धा आहे. हे प्रत्येकासाठी आहे.

पौलाचे उदाहरण

वस्तुतः, असा व्यक्ती ज्याने प्रभु येशूचे बलिदान त्याच्यासाठी आहे असा नक्कीच नाही विचार केला नव्हता तो होता पौल, हा येशूच्या नावाचा विरोध करणारा होता. परंतु, प्रभु येशूबरोबर त्याची भेट घडून आली ज्यामुळे त्याला नंतर लिहावे लागले

क्योंकि उसी परमेश्वर ने, जिसने कहा था, “अंधकार से ही प्रकाश चमकेगा” वही हमारे हृदयों में प्रकाशित हुआ है, ताकि हमें यीशु मसीह के व्यक्तित्व में परमेश्वर की महिमा के ज्ञान की ज्योति मिल सके।

2 करिंथ 4:6

प्रभुसोबत पौलाची व्यक्तिगत भेट घडून आली ज्यामुळे ”त्याच्या अंतःकरणात प्रकाश पडला.“

आपणासाठी येशूच्या प्रकाशाचा अनुभव करणे

मग यशयाने ज्याविषयी भविष्यवाणी केेली होती, आणि ज्याचा पौलाने अनुभव घेतला होता त्या अंधकारापासून ‘तारण’ मिळविण्यासाठी व पापाची जागा प्रकाशाने घ्यावी म्हणून आपण काय केले पाहिजे? पौल या प्रश्नाचे उत्तर दुसऱ्या पत्रात देतो जेथे तो लिहितो

 23 क्योंकि पाप का मूल्य तो बस मृत्यु ही है जबकि हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनन्त जीवन, परमेश्वर का सेंतमेतका वरदान है।

रोमकरांस पत्र 6:23

लक्ष द्या की तो म्हणतो की ही एक ‘देणगी’ अथवा बक्षिस आहे. व्याख्या म्हणून, देणगी किंवा बक्षिस हे कमविता येत नाही. आपण न कमविता किंवा ज्याच्या लायक नसतांनाही कोणीतरी आपणास बक्षिस देतो. परंतु देणगीचा अथवा बक्षिसाचा आपल्याला तोवर फायदा होणार नाही, किंवा ती आपल्या ताब्यात तोवर येणार नाही जोवर आपण तिचा ‘स्वीकार’ करणार नाही. हे येथे अधिक तपशीलाने स्पष्ट केले आहे, परंतु म्हणूनच योहानाने पूर्वी लिहिले आहे, ज्याचा आधी उल्लेख करण्यात आला आहे

12 पर जिन्होंने उसे अपनाया उन सबको उसने परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया।

योहान 1:12

म्हणून आपण त्याचा फक्त स्वीकार करता. असे आपण विनामूल्य देणगी  म्हणून देण्यात आलेल्या भेटीसाठी त्याला विनंती करून करू शकता. आपण विनंती करू शकण्याचे कारण तो जिवंत आहे. होय, त्याने आमच्या पापांसाठी बलिदान दिले होते, परंतु तीन दिवसांनंतर तो पुन्हा जिवंत झाला, जशी दुःख सहणाऱ्या त्या सेवकांबद्दल लिहितांना यशयाने शेकडो वर्षांपूर्वी भविष्यवाणी केली होती

11 वह अपनी आत्मा में बहुत सी पीड़ाएँ झेलेगा किन्तु वह घटने वाली अच्छी बातों को देखेगा। वह जिन बातों का ज्ञान प्राप्त करता है, उनसे संतुष्ट होगा।मेरा वह उत्तम सेवक बहुत से लोगों को उनके अपराधों से छुटकारा दिलाएगा। वह उनके पापों को अपने सिर ले लेगा।

यशया 53:11

म्हणून प्रभु येशू जिवंत आहे आणि जेव्हा जेव्हा आपण त्याला हाक देता तेव्हा तो आपले ऐकू शकतो. आपण त्यापुढे प्रार्थनास्नान (किंवा प्रतासन) मंत्र म्हणू शकता आणि तो ऐकेल आणि आपले तारण करील कारण त्याने आपणासाठी स्वतःला बलिदान केले आणि आता त्याला सर्व अधिकार आहेत. येथे पुन्हा ती प्रार्थना आहे जी आपण त्याच्यापुढे करू शकता:

मी पापी आहे. मी पापाचा परिणाम आहे. मी पापात जन्मलो आहे. माझा आत्मा पापात आहे. मी पापी सर्वात वाईट आहे. हे सुदंर डोळे असलेल्या देवा, हे बलिदानाच्या प्रभु, तू मला वाचव

कृपया येथे आपण इतर लेख ब्राउझ करा. ते मानवी इतिहासाच्या सुरूवातीस आरंभ होतात आणि आपणास अंधारापासून वाचवण्यासाठी आणि प्रकाशात आणण्यासाठी संस्कृत आणि हिब्रू वेदांमधून परमेश्वराची ही योजना दाखवितात, जी आपणास देणगी म्हणून देण्यात आली.

या दिवाळीत, आपण दिवे लावत असतांना आणि भेटवस्तूंची देवाणघेवाण करीत असतांना, प्रभु येशूकडून मिळालेल्या आतील प्रकाशाच्या ह्या देणगीचा आपण अनुभव करावा जसा पौलाने अनेक वर्षांपूर्वी अनुभव केला होता आणि त्याच्यात बदल घडून आला व हा प्रकाश आपणासही देऊ करण्यात आला आहे. दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *