प्राचीन राशीचा आपला धनु राशी

  • by

धनु राशी किंवा धनुस राशीचक्राचा चौथा नक्षत्र आहे आणि आरोहित तिरंदाजीचे चिन्ह आहे. धनु राशीचा अर्थ लॅटीन मध्ये ‘धनुर्धारी’ असा होतो. आजच्या आधुनिक ज्योतिष कुंडलीच्या प्राचीन राशीचक्रातील वाचनात धनु  राशीसाठी आपण प्रेम, चांगले भाग्य, आरोग्य  आणि आपल्या व्यक्तिमत्त्वाबद्दल अंतर्दृष्टी मिळविण्यास राशीफलाच्या सल्ल्याचे अनुसरण करता.

पण सुरूवातीस हे असे वाचले गेले होते काय? 

सावध असा! यास उत्तर दिल्यास तुमचे ज्योतिष अनपेक्षित मार्गाने उघडेल. तुम्हाला वेगळ्या प्रवासाला घेऊन जाईल तेव्हा तुम्ही तुमची कुंडली तपासण्याचे ठरवाल…

आम्ही प्राचिन जोतिष्याचा शोध लावला आणि कन्या ते वृश्चिक या राशीच्या प्राचिन कुंडलीची तपासणी केल्यावर, आम्ही धनु राशीने  त्यास चालू ठेवतो.

धनु नक्षत्राचे  मूळ

धनु ताऱ्यांचे एक नक्षत्र आहे जे आरोहित धनुर्धारी व्यक्तीच्या  प्रतिमेस तयार करते, बहुतेक वेळा सेंटौर(शरीर घोड्याचे पुढील भाग मानवाचा असा ग्रीक देवता) म्हणून दर्शविले जाते. धनु राशीस तयार करणारे तारे येथे आहेत. या ताऱ्याच्या चित्रामध्ये एक सेंटौर, घोडा किंवा धनुर्धाऱ्यासारखे काहीतरी तुम्ही बघू शकत आहात का?

धनु राशीतील ताऱ्यांच्या नक्षत्राचे चित्र

जरी आपण ‘धनु’ मधील तार्‍यांना ओळींनी जोडले तरीही आरोहित तिरंदाजाला ‘पाहणे’ अद्याप कठीण आहे. परंतु मानवी इतिहासाच्या माहितीनुसार हे चिन्ह फार पुर्वीचे आहे.

रेषांनी जोडलेले धनु राशीतील नक्षत्र

लाल रंगाने वर्तुळ केलेल्या धनु राशीसह , २००० वर्षाहून अधिक जुने, इजिप्तच्या देंडेरा मंदिरातील राशीचक्र.

इजिप्त येथील प्राचीन देंडेराच्या राशिचक्रातील धनु राशी

दक्षिण गोलार्धात पाहण्यात आलेले राष्ट्रीय भौगोलिक राशिचक्राने सादर केलेले धनु राशीचे चित्र. जरी धनु राशीच्या तार्‍यांना ओळींनी जोडले तरी या नक्षत्रामध्ये एखादा स्वार किंवा घोडा ‘पाहणे’ कठीण आहे.

राष्ट्रीय भौगोलिक नक्षत्राच्या नकाशामधील धनु राशी

मागील नक्षत्रांप्रमाणेच धनुर्धाऱ्याची प्रतिमा ताऱ्यांच्या नक्षत्रातूनच येत नाही. मात्र, ताऱ्यांव्यतिरिक्त  दुसर्‍या इतर गोष्टीवरून पहील्या ज्योतिष्यांनी आरोहित धनुर्धाऱ्याबद्दल विचार केला. मग त्यांनी ही प्रतिमा नक्षत्रात चिन्ह म्हणून स्थित केली. खाली ठराविक धनु राशीची प्रतिमा आहे. परंतु जेव्हा आपण धनु राशीला संबंधी तारामंडळासह पाहतो तेव्हा त्याचा अर्थ आपण शिकतो.

ठराविक धनु ज्योतिषीय नक्षत्राची प्रतिमा

मूळ राशिचक्राची कथा

आपल्या जन्माच्या समयावर आणि ग्रहांच्या हालचालीवर आधारित चांगले नशीब, आरोग्य, प्रेम आणि भविष्य याबद्दल आपल्या दैनंदिन निर्णयांचे मार्गदर्शन करण्यासाठी मूळ राशीचक्र हे राशीफल नाही.  पहिल्या मानवांनी ताऱ्यांमध्ये १२ राशीचक्राच्या नक्षत्रांना चिन्हांकित करून ही योजना लक्षात ठेवली. आपल्या आरंभीच्या पूर्वजांना अशी इच्छा होती की आम्ही दररोज रात्री या नक्षत्रांना पहावे आणि अभिवचनांना लक्षात ठेवावे. मूळत: ज्योतिष्य म्हणजे ताऱ्यांमधील कथेचा अभ्यास करणे आणि ज्ञान प्राप्त करणे असे होते.

 कन्या राशीमधील  कुमारीकेच्या बीजाने ही कथा सुरु होते.  मधील कुमारीकेच्या बीजापासून या कथेची सुरुवात झाली. हे तुळ राशीतील वचन करण्याच्या तराजूसह ते चालू राहीले. हे तुळ राशीतील  वजन करण्याच्या तराजूसह चालू राहते, हे आमच्या कृत्यांचे वजन खूपच हलके आहे  आणि आमच्या हलक्या कृत्यांपासून आमची सुटका करण्याची किंमत मोजणे गरजेचे आहे याची आठवण करून देते. वृश्चिक  राशीने कन्या व विंचू यांच्यातील जबरदस्त संघर्ष दाखविला आहे. त्यांची  लढाई सत्ता गाजवण्याच्या हक्कासाठी आहे.

राशिचक्रातील धनु राशी

हा संघर्ष कसा संपेल याबद्दल धनु राशी भविष्यवाणी करते. जेव्हा आपण आसपासच्या नक्षत्रांसह धनु  राशीला पाहतो तेव्हा आम्हाला समजते. हाच तो ज्योतिषीय संदर्भ आहे ज्यामुळे धनु राशीचा अर्थ स्पष्ट होतो..

राशिचक्रातील धनु राशी – विंचवाचा संपूर्ण पराभव

धनु राशीमध्ये रेखाटलेला बाण थेट विंचवाच्या ह्रदयाला निर्देशित करतो.  आरोहित धनुर्धारी आपल्या  नश्वर शत्रूचा नाश करीत असल्याचे त्याद्वारे स्पष्टपणे दर्शविल्या जाते. प्राचीन राशिचक्रातील धनु राशीचा अर्थ असा होता.

धनु राशीची आणखी एक राशिचक्रातील प्रतिमा. त्याचा बाण सरळ विंचवाकडे निर्देशित झालेला आहे

कुमारिकेचे बीज, येशु याचा त्याच्या शत्रूवरील अंतिम विजय, जसे धनु राशीमध्ये चित्रित केले आहे, असे होणार आहे म्हणून त्याची बायबलमध्ये  भविष्यवाणी करण्यात आली आहे. या विजयाची लेखी भविष्यवाणी येथे आहे.

विजयशाली ख्रिस्त

११.‘नंतर मी स्वर्ग उघडलेला पाहिला’, तो पाहा, एक पांढरा घोडा आणि विश्वसनीय व सत्य असा म्हटलेला एक स्वार त्याच्यावर बसलेला मला दिसला. ‘तो नीतीने न्यायनिवाडा करतो’ व लढतो.

१२.‘त्याचे डोळे अग्नीच्या’ ज्वालेसारखे व त्याच्या डोक्यावर पुष्कळ मुकुट होते; त्याच्यावर एक नाव लिहिलेले आहे; ते त्याच्यावाचून कुणालाही कळत नाही.

१३.रक्तात बुचकळलेले वस्त्र त्याने अंगावर घेतले होते; आणि देवाचा शब्द हे नाव त्याला देण्यात आले होते;

१४.स्वर्गातील सैन्ये पांढर्‍या घोड्यांवर बसून पांढरी व शुद्ध अशी तागाची तलम वस्त्रे अंगावर घालून त्याच्यामागे चालत होती.

१५.त्याने ‘राष्ट्रांना मारावे’ म्हणून त्याच्या ‘तोंडातून तीक्ष्ण धारेची’ तलवार निघते; तो ‘त्यांच्यावर लोखंडी दंडाने अधिकार गाजवील’; आणि सर्वसमर्थ देव ह्याच्या तीव्र क्रोधरूपी द्राक्षारसाचे ‘कुंड तो तुडवतो.’

१६.त्याच्या वस्त्रावर व त्याच्या मांडीवर

 प्रकटीकरण १९: ११-२१

राजांचा राजा आणि प्रभूंचा प्रभू

हे नाव लिहिलेले आहे.

त्याच्या शत्रूंचा नाश

१७.नंतर मी एका देवदूताला सूर्यात उभे राहिलेले पाहिले; तो अंतराळातील मध्यभागी ‘उडणार्‍या सर्व पाखरांना’ उच्च वाणीने ‘म्हणाला, “या’, देवाच्या मोठ्या ‘जेवणावळीसाठी एकत्र व्हा;

१८.राजाचे’ मांस, सरदारांचे मांस, ‘बलवानांचे मांस, घोड्यांचे’ व त्यांवरील स्वारांचे मांस, आणि स्वतंत्र व दास, लहानमोठे, अशा सर्वांचे मांस ‘खाण्यास’ या.”

१९.तेव्हा ते श्वापद, ‘पृथ्वीवरील राजे’ व त्यांची सैन्ये ही घोड्यावर बसलेल्या स्वाराबरोबर व त्याच्या सैन्याबरोबर लढाई करण्यास ‘एकत्र झालेली’ मी पाहिली.

२०.मग श्वापद धरले गेले आणि त्याच्याबरोबर खोटा संदेष्टाही धरला गेला; त्याने श्वापदाची खूण धारण केलेल्या व त्याच्या मूर्तीला नमन करणार्‍या लोकांना त्याच्यासमोर चिन्हे करून ठकवले होते. ह्या दोघांना ‘जळत्या गंधकाच्या’ अग्निसरोवरात जिवंत टाकण्यात आले;

२१.बाकीचे लोक घोड्यावर बसलेल्या स्वाराच्या तोंडातून निघालेल्या तलवारीने मारले गेले आणि त्यांच्या मांसाने सर्व पाखरे तृप्त झाली.

१.नंतर मी एका देवदूताला स्वर्गातून उतरताना पाहिले. त्याच्याजवळ अथांग डोहाची किल्ली होती व त्याच्या हातात एक मोठा साखळदंड होता.

२.त्याने ‘दियाबल’ व ‘सैतान’ म्हटलेला जुनाट ‘साप’ म्हणजे तो अजगर ह्याला धरले, आणि त्याने एक हजार वर्षेपर्यंत बांधलेल्या अवस्थेत पडून राहावे म्हणून त्याला त्या अथांग डोहात टाकून दिले;

३.आणि ती हजार वर्षे पूर्ण होईपर्यंत त्याने राष्ट्रांना आणखी ठकवू नये म्हणून वरून बंद करून त्यावर शिक्का मारला. त्यानंतर त्याला थोडा वेळ सोडले पाहिजे.

 प्रकटीकरण २०: १-३

सैतानाची मुक्तता व शेवटची झटापट

७.ती हजार वर्षे संपल्यावर सैतानाला कैदेतून बंधमुक्त करण्यात येईल;

८.आणि तो ‘पृथ्वीच्या चार कोपर्‍यांतील गोग’ व ‘मागोग’ ह्या राष्ट्रांना ठकवण्यास व त्यांना लढण्यासाठी एकत्र करण्यास बाहेर येईल; त्यांची संख्या समुद्राच्या वाळूइतकी आहे.

९.त्यांनी ‘पृथ्वीच्या विस्तारावर’ फिरून पवित्र जनांची छावणी व ‘प्रिय’ नगर वेढले; ‘तेव्हा [देवापासून] स्वर्गातून अग्नी उतरला आणि त्याने’ त्यांना ‘खाऊन टाकले.’

१०.त्यांना ठकवणार्‍या सैतानाला ‘अग्नीच्या’ व ‘गंधकाच्या’ सरोवरात टाकण्यात आले; त्यात ते श्वापद व खोटा संदेष्टा आहे; तेथे त्यांना रात्रंदिवस युगानुयुग पीडा भोगावी लागेल.

 प्रकटीकरण २०: ७-१०

कन्या, तुळ, वृश्चिक आणि धनु राशी यांनी राशीचक्राच्या 12 व्या अध्यायात ज्योतिषीय घटक तयार केले आहेत. कन्या राशीने   तो कुमारीकेच्या बीजापासून येत असल्याचे भाकीत केले आहे. कन्या राशीने कुमारीकेच्या बीजातून तो येत असल्याचे भाकीत केले. तुळ राशीने भविष्यवाणी केली की आपल्या अपुर्‍या योग्यतेची किंमत मोजणे आवश्यक आहे. वृश्चिक राशीने त्या किंमतीचे स्वरुप सांगितले होते. धनुर्धाऱ्याचा बाण विंचवाच्या थेट ह्रदयाला निर्देशित करत  धनु राशीने त्याच्या अंतिम विजयाचे भाकीत केले.

ही चिन्हे नक्षत्रांच्या महिन्यात जन्मलेल्यांसाठीच नव्हे तर सर्व लोकांसाठी होती. आपला जन्म २३  नोव्हेंबर ते २१ डिसेंबर दरम्यान झालेला नसला तरीही धनु राशी तुमच्यासाठी आहे. मनु / आदामाच्या मुलांनी त्यांना ताऱ्यांवर स्थित केले जेणेकरुन आम्हाला शत्रूवरील अंतिम विजय कळेल आणि त्यानुसार आपली निष्ठा निवडू शकू. येशूच्या पहिल्या आगमनाने कन्या, तुळ आणि वृश्चिक राशी पूर्ण केल्या. धनु राशीची पूर्तता त्याच्या दुसर्‍या येण्याची वाट पाहत आहे. परंतु पहिले तीन चिन्हे पूर्ण झाल्यावर, आपल्याला विश्वास ठेवण्यास कारण आहे की धनु चिन्ह देखील त्याची पूर्तता करेल.

प्राचीन धनु राशिफल

राशिफल’ हे नाव  ग्रीक ‘होरो’ (तास) या शब्दापासून  आले आहे, आणि धनु राशीतील ‘तासाला’ समाविष्ट करत, बायबल आपल्यासाठी त्या तासाला चिन्हांकित करते .जन्मकुंडली ग्रीक ‘होरो’ (तास) वरून आली आहे आणि बायबल हे आपल्यासाठी धनु राशिच्या ‘तासाचा’ तास समावेश करते. धनु राशीच्या तासाचे वाचन आहे

३६.त्या दिवसाविषयी व त्या घटकेविषयी पित्याशिवाय कोणालाच ठाऊक नाही, स्वर्गातील दिव्यदूतांना नाही, पुत्रालाही नाही.

३७.नोहाच्या दिवसांत होते त्याप्रमाणे मनुष्याच्या पुत्राचे येणे होईल.

३८.तेव्हा जसे जलप्रलयाच्या पूर्वीच्या दिवसांत ‘नोहा तारवात गेला’ त्या दिवसापर्यंत लोक खातपीत होते, लग्न करून घेत होते, लग्न करून देत होते,

३९.आणि जलप्रलय येऊन सर्वांना वाहवून नेईपर्यंत त्यांना समजले नाही; तसेच मनुष्याच्या पुत्राचेही येणे होईल.

४०.त्या वेळेस शेतात असलेल्या दोघांपैकी एक घेतला जाईल व एक ठेवला जाईल.

४१.जात्यावर दळत बसलेल्या दोघींपैकी एक घेतली जाईल व एक ठेवली जाईल.

४२.म्हणून जागृत राहा; कारण कोणत्या दिवशी तुमचा प्रभू येईल हे तुम्हांला ठाऊक नाही.

४३.आणखी हे समजा की, कोणत्या प्रहरी चोर येईल हे घरधन्याला कळले असते तर तो जागृत राहिला असता, आणि त्याने आपले घर फोडू दिले नसते.

४४.म्हणून तुम्हीही सिद्ध असा, कारण तुम्हांला कल्पना नाही अशा घटकेस मनुष्याचा पुत्र येईल.

 मत्तय २४:३६, ४४

येशू आपल्याला सांगतो की देवाशिवाय, त्याच्या परत येण्याचा नेमका तास (होरो) आणि त्याच्या शत्रूचा संपूर्ण पराभव याबद्दल कोणालाही माहिती नाही. तथापि, त्या घटकाचे जवळपासचे संकेत असल्याचे आहेत. हे सांगते की आम्ही कदाचित यासाठी तयार होणार नाही.

आपले धनु राशीचे वाचन

तुम्ही आणि मी खालील मार्गदर्शनासह आज धनु राशिफल वाचन लागू करु शकतो.

धनु  राशी आम्हाला सांगते की ख्रिस्ताच्या आगमनाच्या तासाच्या आधी आणि सैतानाचा संपूर्ण पराभव होण्यापूर्वी तुम्हाला बर्‍याच अडचणींचा सामना करावा लागेल. खरं तर, आपण दररोज नूतनीकरणाद्वारे आपले मन बदलत नसाल तर आपण या जगाच्या पातळीप्रमाणे  राहाल. मग तो तास तुम्हाला अनपेक्षितपणे  फटका देईल आणि आपण त्याच्या प्रकटीकरणात त्याच्याशी अनुरुप होणार नाही. म्हणून जर आपण तो तास गमावल्याचे सर्व भयंकर परिणाम भोगू इच्छित नसाल, तर स्वत: ला तयार करण्यासाठी आपल्याला दररोज जाणीवपूर्वक एक निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. आपण  गुप्त गोष्टी,प्रख्यात लेकांची मसलत आणि  दुरदर्शनवर प्रसारित केलेल्या गप्पाटप्पा यांना विचार न करता अनुसरत असाल तर याचा विचार करा. जर असे असेल तर बहुधा याचा परिणाम मनाच्या गुलामीत होईल, जसे आता असलेले आपले जवळचे नातेसंबंध गमवाल, आणि इतरांसह त्याच्या येण्याचा तास निश्चित गमवाल. 

आपल्या व्यक्तिमत्त्वात त्याचे सामर्थ्य आणि कमकुवतपणा दोन्ही आहेत, परंतु शत्रू, जो आपल्याला विचलित करू इच्छितो, तो आपल्या दुर्बल वैशिष्ट्यांवर आक्रमण करतो. ती निष्क्रिय गप्पाटप्पा, अश्लीलता, लोभ  किंवा सोशल मीडियावर आपला वेळ वाया घालविणे हे असो, आपण ज्या मोहात पडू ते मोह त्याला माहित आहेत. म्हणून मदतीसाठी आणि मार्गदर्शनासाठी प्रार्थना करा जेणेकरून आपण सरळ आणि अरुंद मार्गावर चालू आणि त्या तासासाठी राहू.  ज्यांना देखील हा तास चुकवायचा नाही अशा इतर लोकांचा  शोध घ्या आणि ती वेळ आपल्यावर अनपेक्षितपणे येऊ नये म्हणून तुम्ही रोज इतरांना मदत करु शकता.

पुढील राशिचक्र आणि धनु राशीतील  सखोलता

पुढील चार राशीचक्रातील चिन्ह  एक ज्योतिषीय घटक देखील तयार करतात, ज्याद्वारे मकर राशीपासून सुरुवात करून येणाऱ्याचे कार्याने आपल्यावर कसा परीणाम होतो हे प्रकट करते.  कन्या राशीने झालेल्या सुरुवातीपासून कथेचा प्रारंभ करा, किंवा  येथे तीचा पाया जाणून घ्या

धनु राशीच्या लेखी नोंदीतील सखोलतेमध्ये जाण्यासाठी पाहा

पुस्तक म्हणून राशिचक्र अध्यायांचे पीडीएफ डाउनलोड करा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *