पुरुष आणि उत्पत्ति यावर टॅग केले

मोक्षाचे अभिवचन – अगदी आरंभापासून

  • by

आपण पाहिले की प्रारंभीच्या सृष्ट अवस्थेतून कशाप्रकारे मानवजातीचे पतन झाले. परंतु बायबल (वेद पुस्तकम्) एका योजनाविषयी पुढे सांगते जी देवाने आरंभापासून तयार केली होती. ही… Read More »मोक्षाचे अभिवचन – अगदी आरंभापासून